0
חדש על המדף
פרס הנשיא תשפ"ב-2022 קול קורא

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן מכריזה על פרס נשיא האוניברסיטה, שיוענק לחיבור מקורי של ספר מחקר ועיון שנכתב בעברית ויוגש להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן. מטרת הפרס היא להוקיר ולעודד כתיבה מחקרית מעולה הפונה גם לציבור המשכיל הרחב. כתיבה ופרסום של יצירות וחיבורים אלה, ברמה הגבוהה ביותר, מקשרת את האקדמיה עם העולם שמחוץ לה, וחושפת את חידושיה המחקריים בפני קהילות מגוונות. ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים בעלי שם המובילים בתחומם, תבחן את החיבורים המוגשים לה לפי שלשה מדדים:

· מקוריות: מקוריות החיבור ותרומתו המשמעותית לשדה המחקר בו הוא עוסק.

· איכות: רמתו האקדמית של החיבור כפי שהיא מתבטאת במתודת המחקר, בדרכי ההיסק ובמיקומו בחזית השדה המדעי.

· עניין וחשיפה: משמעותו של נושא החיבור לציבור המשכיל, בהירות הכתיבה ומידת העניין שהוא יעורר בקהל קוראים רחב.

כתבי עת
סידרא לב
סידרא' הוא כתב עת אקדמי יחיד המוקדש כולו לחקר ספרות התורה שבעל-פה. הלשון 'ספרות התורה שבעל-פה' מתפרש על דרך ההרחבה: כלולים בו כל גווניה של ספרות חז"ל והכרוך בה; וכן הספרות הרבנית לדורותיה.
בלשנות עברית 74
כתב העת "בלשנות עברית" מפרסם מאמרים מדעיים העוסקים בעיקר בחקר העברית של ימינו; אך גם עיונים בלשון העברית לתקופותיה. שפות הפרסום הן עברית ואנגלית. בכתב העת גם מדור ביקורת ספרים.
עלי ספר כט
עלי ספר הוא כתב העת המדעי היחיד בתחום חקר הספר העברי על כל בחינותיו – תולדות הספר העברי, התהוותו, גלגוליו ודרכי עשייתו בעבר ובהווה.
ביקורת ופרשנות 46
בגיליון זה של 'ביקורת ופרשנות' כונסו שנים-עשר מאמרים, שכל אחד מהם מאיר זווית ייחודית של ספרות הילדים העברית והיהודית במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת.
בדד - בכל דרכיך דעהו 35
נועד לאנשים אוהבי תורה וחכמה, הפתוחים לתחומי ההשכלה הכללית והתורנית גם יחד, ומעוניינים בהגות וחקר הצומחים מתוך המפגש שבין תחומי הדעת השונים.
ציונות דתית ו
"ציונות דתית" הוא כתב עת מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, שעניינו בהיסטוריה של הציונות הדתית, בהגות וביצירה בקרב תנועה זו ובתהליכים העוברים עליה.
דעת 89
סידרא לג
סידרא הוא כתב עת אקדמי יחיד המוקדש כולו לחקר ספרות התורה שבעל-פה. הלשון 'ספרות התורה שבעל-פה' מתפרש על דרך ההרחבה: כלולים בו כל גווניה של ספרות חז"ל והכרוך בה; וכן הספרות הרבנית לדורותיה.
סדרות
חדש בהוצאה
ריח שדה
למן תקופת המקרא ועד לזמננו מתועד בספרות היהודית שלל בשמים. ספר זה מוקדש לדיון בשדה ההלכתי של 'ברכות הריח'
העידן הבין־לאומי
עוסק בפוליטיקה הבינלאומית, בתקופה עתירת פעילות מדינית בזירת המזרח-הקדום
רש"י והפולמוס היהודי־הנוצרי
החיבור נכתב בפרספקטיבה היסטורית רחבה הכוללת את פועלו של רש״י בתחומים רבים ומגוונים, הקשורים במישרין או בעקיפין בפולמוס היהודי־הנוצרי שצבר תנופה גדולה בימיו.
רבנו תם
שבעה־עשר פרקי הספר מתואר עולמו האינטלקטואלי והחברתי של רבנו תם, נכדו של רש"י.
זבולון המר – ביוגרפיה פוליטית
סיפורו של זבולון המר אינו רק סיפורו של האיש, הוא סיפורו של דור.
המקרא בפרשנות חז"ל
ספר שלישי בסדרה - נאספו כל הדרשות לספר יונה מתוך ספרות התלמוד והמדרש
דיוקן בשביל הדורות
עוקב אחר קבוצה של דמויות מקראיות, שזכו לעיצוב מחודש במסורות מימי בית שני, המשנה והתלמוד
הסיפור הפועל
דיוקן של פרשן
בימת חייה
שיחות עם השחקנית ליא קניג על תיאטרון ועל חייה