0
רבנו תם

רבנו תם
פרשנות, הלכה, פולמוס
אברהם (רמי) ריינר

ערב השקה , הקלטה

אלף פעמים אכרעה לאל / יום אחזה חכם כאיתיאל
בית התבונה אחרי נפלו / קם בעמוד הרב ובא גואל
(משיר ידידות שכתב ר' אברהם אבן עזרא לרבנו תם)

ר' יעקב בן מאיר (1171-1100), נכדו של רש"י, המוכר בכינויו 'רבנו תם', היה ראש וראשון לבעלי התוספות שפעלו בצרפת ובגרמניה במאות השתים־עשרה והשלוש־עשרה. חידושיו הפרשניים הפכו לאבן פינה בתולדות פרשנות התלמוד, פסקיו פורצי הדרך עיצבו את הדיון ההלכתי בדורות שאחריו, ותקנותיו הנועזות הוכיחו כושר מנהיגות יוצאת דופן. כל אלה יחד השפיעו על דורות של לומדים, מפרשים ופוסקים, והטביעו חותמם על מגמות הפרשנות והפסיקה של חכמי ימי הביניים בכל רחבי הפזורה היהודית. בשבעה־עשר פרקי הספר מתואר עולמו האינטלקטואלי והחברתי של רבנו תם ובין השאר נידונים בו סדר קורות חייו, זהות מוריו ואופי קשריהם עמו, מידת היכרותו עם ספרות חז"ל לסוגותיה ודרכי שימושו בה, דרכי טיפולו בנוסח התלמוד, אופי יצירתו הפרשנית, תקנותיו, פולמוסיו, קשריו עם בני זמנו ומידת השפעתו על בני דורו והבאים אחריהם.

פרופסור אברהם (רמי) ריינר מלמד במחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין־גורן באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מחקריו עוסקים בתולדות ההלכה ופרשנות התלמוד.

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה
לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20309 ISBN:  978-965-226-599-9 שפה:  עברית מספר עמודים:  512 משקל:  1100 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   03/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

ראשית דבר 11

הקדמה 13

שער ראשון – שורשים

פרק א: זמנים ומקומות 29

לידה ופטירה 29; התחלות – שנות השלושים 30; מסוף שנות השלושים ועד אמצע שנות החמישים – מנהיגות הלכתית 34; שנים מאוחרות: משנות החמישים ועד פטירה 36 ; מקומות: בין רמרו לטרוייש 39 ; משפחת רבנו תם 43

פרק ב: מורים 51

על מידע ודרכי העברתו 51; ר׳ מאיר בן שמואל – אבי רבנו תם 54; ר׳ שמואל בן מאיר [=רשב"ם] 60; מורים נוספים 75

שער שני – ספרייה

פתיחה 83

פרק ג: התלמוד הירושלמי 85

התלמוד הירושלמי באירופה קודם לרבנו תם – סקירה חלקית 85; הירושלמי אצל רבנו תם 88; צינורות היכרות עם הירושלמי – רב ניסים גאון 95; צינורות היכרות עם הירושלמי – רבנו חננאל 99; צינורות היכרות עם הירושלמי – רש״י 103; צינורות היכרות עם הירושלמי – חילופי שו״ת עם בני זמנו: ר״י כמקרה מבחן 107; מעמד הירושלמי בעיני רבנו תם 112

פרק ד: משנה, תוספתא ומדרש 116

משנה 116; תוספתא 120; מדרשי ההלכה 139; מדרשי אגדה 150

פרק ה: ספרות הגאונים 157

סמכות הגאונים בעיני רבנו תם 157; ספר הלכות גדולות 161; תשובות הגאונים 176; איגרת רב שרירא גאון 178; רב האי וחיבוריו 181

פרק ו: הפיוט והסידור 184

פתיחה – ר׳ אלעזר הקליר 184; פיוטי איטליה, האזהרות ופיוטים אחרים 194; הסידור והגהתו 196

שער שלישי – יצירה

פרק ז: על נוסח התלמוד במשנת רבנו תם 201

בין מימרה לפרשנותה 202; על מקורן של 'גירסות הנראין פירוש' בעיני רבנו תם 221; משהו על תיקוני ספרים 224; ומשהו על ספרים: גיל ומרחב 226

פרק ח: תקנות רבנו תם 230

פרק ט: מכישלון הפרשנות ועד תקנת הנדוניה 242

כתובות מז ע״א – סוגיה ופירושה 242; תקנת הנדוניה 251

פרק י: בין תקנת איסור ערעור הגט לפרשנות סוגיית המורדת 257

תקנת איסור ערעור הגט 257; סוגיית המורדת – כתובות סג ע״ב–סד ע״א: פרשנות והלכה 269

פרק יא: ספר הישר: היווצרות, מבנה, תפוצה 279

ספר הישר – חלק החידושים 279; ספר הישר: בין חלק החידושים לחלק התשובות 289; חלק השאלות והתשובות – עריכת קובץ התשובות בספר הישר 290; חלק השאלות והתשובות של ספר הישר – הקבצים 294; מועד עריכתו של חלק השו״ת שבספר הישר 295; מעין סיכום 297

 שער רביעי – השפעה

פרק יב: מנהיגותו ההלכתית של רבנו תם 303

פרק יג: מצרפת לאשכנז: על תורת רבנו תם באשכנז 316

ריינוס־רמרו־רגנשבורג: על תלמידיו הנודדים של רבנו תם 316; ר' יצחק בן מרדכי 319; ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג 320; ר' אליעזר בן שמואל ממיץ 327

פרק יד: בין השפעה למחלוקת: רבנו תם ור' יוסף בכור שור 337

הקדמה 337; נותן טעם לפגם: פרשנות חדשנית של ר' יוסף ותגובת רבנו תם 337; השגות ר' יוסף על חידושי רבנו תם שבספר הישר – סוגיית 'טעם כעיקר' 340; הריגת כינה בשבת: פולמוס ומקורותיו 344; דרך כתיבת כינויים בגיטין 346

פרק טו: מצרפת לפרובנס: השפעת רבנו תם בפרובנס 353

פרק טז: פולמוס רבנו תם ורבנו משולם: עיון מחודש 371

הקדמה 371; תיארוך הפולמוס 372; גישות להבנת רקע הפולמוס 373; פרשנות על בסיס השוואת מונחים 375; מקום המקרא וספרות התנאים בפרשנות ובפסיקת ההלכה 380; דרכי פרשנות התלמוד – ספרות בתר־תלמודית 386; דרכי פרשנות התלמוד – שיקולים חוץ תלמודיים 393; סיכום 396

פרק יז: בין רבנו תם לאנרי רוזן שמפן 399

פתיחה 399; האם פירש רבנו תם את המקרא? 400; פניית רוזן שמפן אל רבנו תם 404; מעין סיכום 412

הרהורי חתימה 414

ביבליוגרפיה 417

מפתחות 459

פרופסור אברהם (רמי) ריינר מלמד במחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין־גורן באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מחקריו עוסקים בתולדות ההלכה ופרשנות התלמוד.

חננאל מאק, "קיבלוהו כל קהילות צרפת ואיי הים וריינוס", הארץ, 08.06.21 (PDF

פנחס רוט, "סקירה: רבנו תם", Tradition Online, 14.06.21, (באנגלית) (PDF)

ז'אן מישל ואן הוט, "רבנו תם, החכם של רמרו, L'Est eclair, 02.01.2022 (בצרפתית) (PDF)

יואל קטן, המעיין, תשרי תשפ"ב (PDF)

עוזיאל פוקס, "ללמוד את רבנו תם", מקור ראשון, 21.02.2022

ספרים דומים