0
מחשבות מיותרות

מחשבות מיותרות
עודפוּת בספרות העברית 1907–2017
חנה סוקר־שווגר

עיקרו של ספר זה במחשבה על הספרות, שֶכוחהּ הוא דווקא במה שעודף בה, במה שחומק מן הניסיון ללכוד אותו ולהכפיפו לקטגוריות מוכנות מראש: פוליטיות, אסתטיות או אחרות. ספר זה מבקש להעניק משקל יתר דווקא לאותו מטען עודף, שביר ונפיץ החורג מכל אפשרות למיצוי ולפרשנות מלאים. 'מחשבת העודפות' נבחנת בתנועת מלקחיים: מאגף אחד בתנועה למיפוי עודפות הלשון, שהיא חדורת הכרה כי דבר אינו מחוץ לטקסט וכי המציאות מתווכת תמיד בלשון. מאגף הפוך נבחן מושג העודפות מתוך מגמה שלא להסתפק בשרשרת המסמנים הלשוניים ובמובנם המקובל, אלא 'להציץ' אל עבר עודפות הדברים, להתחקות אחר גלישת המשמעות מעבר לשפת הכלי הלשוני האוצר את הייצוג של הממשות, הגוף והחומר. תנועת מלקחיים זו, שצירה הוא נקודת מגע־לא־מגע שבין הלשון לדברים, מבקשת לשהות במחיצתו של הקו החוצה שבין המילים לדברים, לגעת בממשות המעוצבת בטקסט בנגיעה 'שורטת' או 'חותכת', ולאתר את מוקדי המנעד החושי המתרחש בעת קריאתו. על קו מרידיאן זה של קריאת העודפות נשזרים תשעת פרקי הספר שייוּחדו לתשעה יוצרים בספרות העברית. כל אחד מאותם יוצרים ממוקם בצומת משמעותי בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית המודרנית במאה השנים האחרונות. אלה הם פרקי קריאה ומחקר ביצירתם של יוסף חיים ברנר, אורי ניסן גנסין, יורם קניוק, מאיר ויזלטיר, חיים באר, נורית זרחי, אמיל חביבי בתרגומו של אנטון שמאס, חדוה הרכבי וסמי ברדוגו.

המחברת, פרופ' חנה סוקר־שווגר, היא חוקרת ספרות עברית מודרנית בחוג לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ספרה הקודם מכשף השבט ממעונות עובדים , יעקב שבתאי בתרבות הישראלית ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. במאמריה היא בוחנת יצירות בספרות העברית בזיקה לגישות תיאורתיות בנות זמננו. עורכת מכאן, כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20329 ISBN:  978-965-226-613-2 שפה:  עברית מספר עמודים:  470 משקל:  900 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   12/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

פתח דבר 7

פרק ראשון העודפות כעיקרון פואטי ופרשני 49

פרק שני הבזוי והנשגב: אביזרים פואטיים של אי־הלימה ועודפות ב׳עצבים׳ לי״ח ברנר 75

פרק שלישי כשניטשה קרא בגמרא: עונג טקסטואלי/סקסואלי עודף ב׳בטרם׳ מאת א״נ גנסין 107

פרק רביעי ילידיות קאמפית מופרזת ביצירת יורם קניוק: קריאה אנטי־אדיפלית ואנטי־פרשנית 151

פרק חמישי אלימות אלוהית עודפת בשירת מאיר ויזלטיר 190

פרק שישי הציטוט ההרסני ביצירת חיים באר 233

פרק שביעי פואטיקה ׳בזבזנית׳ ביצירת נורית זרחי, או: היא יוסף; הוא אבישג 262

פרק שמיני ׳איזוהי הטרגדיה, ואיזוהי הפארסה?׳: פארסה כפואטיקה של עודפות בהאופסימיסט לאמיל חביבי 281

פרק תשיעי חתך ב׳ממשי׳: חתך בלב אוקיינוס שירתה של חדוה הרכבי 324

פרק עשירי הבל נשימותיו בבשר המילים: עודפות הגוף והלשון ברומנים כי גי וככה אני מדברת עם הרוח מאת סמי ברדוגו 342

אחרית דבר מסכת של היענויות: מחשבות לעבר פוסט־קריטיק 395

ביבליוגרפיה 407

מפתחות 443

ספרים דומים