0
גנזי חיים

גנזי חיים
מחקרים בתקופת השואה
חיים גניזי

בקובץ זה כינסנו מבחר מאמרים שהופיעו במקורות מדעיים שונים, בארצות־הברית, בקנדה, באנגליה, ביוון ובישראל. הספר מחולק לשבעה שערים. בשער הראשון המאמרים דנים בציונות הדתית בהונגריה בתקופת השואה. חלק משמעותי מן המאמרים בקובץ זה עוסקים בעמדת הכנסיות בארצות־הברית ובקנדה כלפי השואה ופליטיה. בשער השישי, המאמרים על קלוורטון ווִילסון דנים בתנועת האינטלקטואלים בארצות־הברית שפנו שמאלה בזכות המאבק של ברית־המועצות בנאציזם. תרומתו של קלוורטון לתנועה הרדיקלית בארצות־הברית הייתה מעבר לספריו ולנאומיו. לצדם נדונה תרומתו של אדמונד ווילסון, שהיה העורך של אותו שבועון בתקופה מסוימת. נמצאנו למדים, כי המאמרים הדנים במאבק בגרמניה הנאצית, בעמדת הכנסיות בשאלת הפליטים ובהתארגנות לאחר המלחמה, כמו גם פעילותם של אנשי השמאל הרדיקלי בארצות־הברית לפני המלחמה, מהווים את המכנה המשותף, המרכיב את הספר מן הקצה אל הקצה, והוא , תקופת השואה.

מק"ט:  110-20333 ISBN:  978-965-226-621-7 שפה:  עברית ואנגלית מספר עמודים:  592 משקל:  1100 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   05/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה   9

הקדמה (אנגלית)   *9

רשימת קיצורים   29 

שער ראשון: הציונות הדתית בהונגריה בתקופת השואה ואחריה

1. שיקום ילדים ניצולי השואה בהונגריה: תולדות כפר הנוער הדתי בגולה בדסק   35

2. (עם אגי שמש [שורני]): התאוששות הציונות הדתית בהונגריה אחרי השואה, 1949-1945   54

3. (עם נעמי בלנק): מאמצי הצלה של ״בני עקיבא״ בהונגריה במהלך השואה (אנגלית)   *17

שער שני: פעולות הצלה של ארגונים נוצריים בזמן המלחמה

4. הקווייקרים האמריקנים ופליטים שברחו מהנאציזם (אנגלית)   *57

5. צדקה נוצרית: פעולות של ועדת שירות הרווחה של היוניטריאנים למען פליטים שברחו מן הנאצים, 1945-1940 (אנגלית)   *69

6. שיתוף פעולה בין־דתי למען פליטים שברחו מן הנאצים, 1945-1933 (אנגלית)   *94

שער שלישי: יחס הנוצרים בארצות־הברית לפליטים ולעקורים בתקופת השואה ולאחריה

7. ארצות־הברית ויחסה לפליטים נרדפי הנאצים   81

8. מיסיונריות בארצות־הברית בקרב פליטי השואה   94

9. יחס הנוצרים בארצות־הברית כלפי פליטים בתקופת השואה לעומת יחסם לעקורים בתקופה שלאחר המלחמה, 1952-1933   102

10. יחס הקתולים בארצות־הברית כלפי פליטים קתולים שברחו מפני הנאצים, 1945-1933 (אנגלית)   *113

שער רביעי: יחס הממשל וארגונים יהודיים בארצות־הברית לפליטים נרדפי הנאצים

11. ג׳יימס מקדונלד והממשל של רוזוולט (אנגלית)   *137

12. ניו יורק גדולה – אמריקה גדולה יותר: יישובם של פליטים מן הנאצים, 1945-1936 (אנגלית)   *162

13. הוועד היהודי האמריקני וכניסתם של משתפי פעולה עם הנאצים לארצות הברית, 1950-1948   113

שער חמישי: פעולותיהם של הנציב העליון והיועץ לצבא האמריקני לענייני פליטים באירופה לפני ואחרי המלחמה

14. ג׳יימס מקדונלד: הנציב העליון לענייני פליטים, 1935-1933 (אנגלית)   *183

15. פיליפ ברנשטיין: יועץ [לצבא האמריקני] לענייני יהודים, מאי 1946 עד אוגוסט 1947 (אנגלית)   *206

שער שישי: קלוורטון וְוילסון – רדיקלים עצמאיים בארצות־הברית

16. התפכחות של קומוניסט: המקרה של ו.פ. קלוורטון (אנגלית)   *247

17. ו.פ. קלוורטון, עיתונאי רדיקלי למען אינטלקטואלים שחורים, 1940-1920 (אנגלית)   *264

18. אדמונד וילסון וה״מודרן מונט׳לי״, 1935-1934: שלב ברדיקליזם של וילסון (אנגלית)   *278

שער שביעי: יחסם של ארגונים נוצריים לקהילות היהודיות בקנדה ולמדינת ישראל אחרי השואה

19 . ״הכנסייה המאוחדת של קנדה״ ומדינת ישראל: השפעת השואה (אנגלית)   *301

20 . יחס ״המועצה העולמית של הכנסיות״ לקונפליקט הישראלי–פלסטיני (אנגלית)   *324

21 . מהמרה לדיאלוג: הכנסייה האנגליקנית בקנדה – המקרה של רולנד דה קורנייל (אנגלית)   *345

ביבליוגרפיה   139

מקום פרסומם הראשון של המאמרים   161

רשימת פרסומים – פרופ׳ חיים גניזי   163

מפתחות   173

ספרים דומים