0
תו הלב

תו הלב
הניגון בכתביו של רבי נחמן מברסלב – בין המטאפיסי לקיומי
עדיה הדר

הניגון שימש בראשית החסידות ככלי מעשי להשפעה על רגשותיהם ונפשותיהם של המנגנים וסביבתם. המטרות היו מגוונות: התעוררות משינה לצורך עבודת ה' ותמריץ להתעלות הלב והנפש הנדרשת לקיום תורה, מצוות, תפילה ואפילו לימוד. השימוש הנרחב בדרשות החסידיות במוטיב הניגון כדימוי והשימוש המעשי בו ככלי לעבודת ה', בצרוף העדויות העולות מהדרשות ומהסיפורת החסידית הענפה, מעידים על חשיבותו ומעלתו הרוחנית בהגות החסידית ובחיי היום יום בקהילות החסידיות.

על רקע זה בוחן הספר את מעמדו, תפקידיו ומשמעויותיו של הניגון בכתביו של רבי נחמן מברסלב. השוואה מקיפה, שנעשתה לראשונה, לערך הניגון בדרשות ראשית החסידות מהבעל שם טוב ועד האדמו"ר הזקן, מעלה שהדומיננטיות של המוסיקה ונוכחותו של המוטיב המוסיקלי בהגותו של רבי נחמן, הן תופעה חריגה גם על רקע ההשוואה לדרשות אבות החסידות. חיבור זה טוען כי הציר המרכזי שסביבו סובב נושא הניגון בהגותו של רבי נחמן הוא הציר המטאפיסי־קיומי. המוסיקה בתורתו מהווה תשתית לכלל כתיבתו, אם בגלוי ואם בסמוי. רבי נחמן יצר אפוא תאולוגיה מקיפה של המוסיקה.

ד"ר עדיה הדר היא בעלת תואר שלישי בפילוסופיה יהודית וחוקרת חסידות, מאמריה בתחום החסידות פורסמו בבמות שונות: "קורות", "עלי ספר", "ציונות דתית" ועוד. למעלה מ־20 שנה עסקה בתחום החינוך והניהול. כיום היא עוסקת בתחום היזמות החינוכית, ומשמשת כמרכזת "המכון לחקר הציונות הדתית" באוניברסיטת בר־אילן.

תוכן העניינים

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20318 ISBN:  978-965-226-549-4 שפה:  עברית מספר עמודים:  226 משקל:  500 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   05/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

פתח דבר 11

מבוא 15

הניגון כמעשה והניגון כדימוי 16

המוסיקה ככלי או כבעלת ערך עצמאי 17

דגם חלופי 19

(א) המוסיקה כמייצגת ישות מטאפיסית או רומזת לה 19

(ב) המוסיקה כמייצגת את הקיום הממשי הקונקרטי או מתייחסת אליו 19

האזוטריות והפנייה לקיום הממשי בכתבי רבי נחמן 21

המסד הטקסטואלי 26

סקירת ספרות המחקר הרלוונטית 27

רבי נחמן: ביוגרפיה והגות 27

מוסיקה ויהדות 28

רבי נחמן וניגון 29

שיר של חסד 31

התזה המרכזית 33

פרק א: הניגון בדרשות אבות החסידות 35

הניגון כדימוי 35

דימוי ״כנגן המנגן״ 36

דימוי ״עלי נבל וכינור״ 45

דימוי המגרפה ודימוי הכינור 48

דימוי המחול וכלי הזמר 51

הניגון כמעשה 54

הניגון כמעורר מהשינה 54

הניגון כמשמח 55

ניגון, התבוננות וספונטניות 59

השופר והחצוצרות 62

מישור מעשי־מיסטי 65

חזנים 68

יודעי נגן 75

ההבדל בין שיר וזמר 78

שיר ותפילה 83

טעמים, ניגון ונבואה 85

מקצב ודופק 92

ניגון העמים 93

ניגון ישמעאל וניגון יוון 96

סיכום 101

פרק ב: מוטיבים אקוסטיים ומוסיקליים בהגותו של רבי נחמן 103

חצוצרות וקול שופר 103

שופר ואחדות 109

סיכום ביניים 116

גנוחי ונוה )הגניחה והאנחה( 117

מקצב ודופק 120

המוסיקה כתרפיה 126

כף אל כף 131

צעקה 139

צעקה ללא קול 144

סיכום 146

פרק ג: יתרונותיה של המוסיקה בהגותו של רבי נחמן 147

יתרונות המוסיקה ככלי דתי 147

מחול וריקודים 147

מעבר מעצב לשמחה 148

דבקות ואקסטזה 150

מגיה וייחוד הספירות 152

שמחה המובילה להתעלות מיסטית ולנבואה 157

הריקוד למטרה דתית ולא להתלהבות היצר 158

יתרונותיה התועלתניים של המוסיקה: חינוך, מנהיגות 159

הניגון כפיתוי פוליטי וחינוכי 160

חינוך מוסיקלי – אישי, פסיכולוגי, דתי 168

ניגון עמים וניגונו של הצדיק 171

סיכום 174

פרק ד: אזוטריות ומוסיקה בהגותו של רבי נחמן 175

קיומיות ואזוטריות 177

צמצום ואזוטריות 183

תוכחה ואזוטריות 185

נבואה ואזוטריות 187

סיכום 188

אחרית דבר 189

נספח 191

ביבליוגרפיה 193

מפתחות 205

ד"ר עדיה הדר היא בעלת תואר שלישי בפילוסופיה יהודית וחוקרת חסידות, מאמריה בתחום החסידות פורסמו בבמות שונות: "קורות", "עלי ספר", "ציונות דתית" ועוד. למעלה מ־20 שנה עסקה בתחום החינוך והניהול. כיום היא עוסקת בתחום היזמות החינוכית, ומשמשת כמרכזת "המכון לחקר הציונות הדתית" באוניברסיטת בר־אילן.

ספרים דומים