0
הבעל שם טוב וקבלת האר

הבעל שם טוב וקבלת האר"י
כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו
רועי הורן

הבעל שם טוב חולל את התנועה הרוחנית היהודית החשובה ביותר בעת החדשה, שהייתה לבסוף לתנועת המונים רחבה. אך החסידות החלה כחבורת מקובלים אקסלוסיבית למדי שבראשה עמד הבעש"ט. מה היה סוד קסמו של בעל שם אנונימי וחסר ייחוס בעיניהם של מקובלים גדולים בני זמנו? מה טיבו של "המפתח" המיוחד שהעניק להם להבנת קבלת האר"י? כיצד מפתח זה פתח את ליבם ותודעתם מחד, וסלל דרך לבניית צורת קיום חברתית חדשה מאידך? בעזרת התחקות מדוקדקת אחר הנחיות לתפילה בכוונות האר"י, שמות קדושים להתמודדות עם מחשבות זרות וריטואלים ל"המתקת הדינים" שמסר הבעש"ט לתלמידיו, מבקש ספר זה להיכנס אל תוככי בית היוצר של המהפכה הבעש"טיאנית.

לתוכן העניינים

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20319 ISBN:  978-965-226-607-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  304 משקל:  600 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   06/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 9

מבוא: אקדמות לחקר הבעש״ט 13

א. להצלחה אבות רבים 13

ב. מקורות ידיעותינו אודות הבעש״ט ההיסטורי 16

ג. הקונטקסט הלוריאני לפעילות הבעש״ט 23

ד. ״אחד מן הקדמונים״: שמאן ובעל שם 32

ה. מבעל שם לצדיק החסידי 37

ו. מטרותיו של חיבור זה 40

פרק ראשון: ״לקשר את עצמו״ בכוונות וביחודים – קבלת האר״י כשפה רפלקטיבית 41

א. כוונות התפילה 41

ב. כוונות האר״י: בין התעלות לאיזומורפיות 44

ג. ביצוע כוונות האר״י בחוגי המקובלים בני זמנו של הבעש״ט 50

ד. ״לקשר את עצמו״ בכוונות וביחודים 53

ה. ״לעשות עובדא דהכוונה״ ו״להיות שווה עם הכוונה״ 59

ו. הקריאה בכוונות האר״י בחוגו של הבעש״ט ובקרב ממשיכיו 64

ז. סיכום 71

פרק שני: ״וכשיוגבר החסדים על הגבורות מחמת המים שעלו על ראשו״ – טבילה במקווה כהמתקת הדינים בשורשם 73

א. טבילה במקווה: מן המקרא ועד לבעש״ט 73

ב. משמעות הטבילה על פי ספר ״ראשית חכמה״ 75

ג. כוונות הטבילה על פי הבעש״ט 77

ד. כוונות הטבילה ״לבטל חלום רע״ 79

ה. פירוש המגיד ממזריטש לכוונת הטבילה הבעש״טיאנית 87

ו. ״מקשה לילד״ 90

ז. תכלית הטבילה במקווה על פי הבעש״ט – כמתועד בספרי ההנהגות החסידיים 91

ח. טבילה במקווה כתחליף לסיגופים 93

ט. תכלית הטבילה במקווה על פי הבעש״ט – על פי ספר ״שבחי הבעש״ט ״ 94

י. סיכום: טבילת בעל שם בכוונות לוריאניות 100

פרק שלישי: ״קודם הפורענות באה מחשבה רעה וזרה״ – המתקת המחשבות כמיתוק דינים פוטנציאליים 104

א. התמודדות עם בעיית מחשבות זרות בספרות הקבלה 104

ב. גישת הבעש״ט לבעיית המחשבות הזרות 109

ג. הבעש״ט ה״רואה״ וה״שומע״ את העתיד להתרחש 112

ד. העלאת מחשבות זרות כמיתוק דינים פוטנציאליים 114

ה. עיגון יכולותיו הנבואיות של הבעש״ט בקבלת האר״י 116

ו. עיגון תורת העלאת מחשבות זרות בקבלת האר״י 120

ז. סיכום 124

פרק רביעי: ״שצריך לידע בפרט איך להסיר בגדי צואים מהניצוצין...״ – יחודים להעלאת מחשבות זרות 126

א. פתיחה 126

ב. דרך כלל ודרך פרט 128

ג. ״שדי וחילופו כה״ת״: מהריגת רשעים להמתקת הרהורים 131

ד. שם ״כוזו״ – מגירוש שדים להמתקת מחשבות זרות 134

ה. ״רומח״ – מכלי זין מאגי לתיקון מחשבות זנות 139

ו. הרומח ב״שבחי הבעש״ט״ 147

ז. איזוטריקה בתורת הבעש״ט 148

ח. העלאת ניצוצות: מן האר״י אל הבעש״ט 151

פרק חמישי: ״שצריך לעשות בכל תבה הכנעה והבדלה והמתקה״ – מיתוק הדינים שבדיבור 153

א. משמעותו היסודית של הדיבור אצל הבעש״ט 153

ב. המתקת הדינים בכל תיבה ודיבור 156

ג. סוד א״ב – סדר השתלשלות האותיות 158

ד. ״א׳ הוא סוד אלופו של עולם״ 160

ה. האות א׳ בספר ״מעין החכמה״ 161

ו. סוד א״ב 166

ז. ש״כ ופ״ר דינין 168

ח. כוונות ״אדני שפתי תפתח״ 171

ט. יתרון האור מן החושך 175

י. הכנעה–הבדלה–המתקה 180

יא. נבואה מסוג חדש 182

יב. סיכום ביניים: המתקת הדיבורים 184

יג. מיתוק הדינים שבשפה אצל ממשיכי הבעש״ט 185

1. ר׳ נחמן מהורודנקא: ״שרואה דבר כעירות מחברו ירגיש שהוא לטובתו״ 185

2. ר׳ חיים קראסנער: ״להמתיק את הקללות באותיות המלוי ״ 187

3. ר׳ אפרים מסדיליקוב: ״אשת יפת תואר״ – ״אדני שפתי תפתח״ 188

4. ר׳ נחמן מברסלב: על כשלון הבעש״ט בהמתקת הדיבורים 193

5. סיכום 200

פרק שישי: ״להסיר הדינים עשה כך״ – טקס מאגי־קבלי להסרת הדינים 201

א. רבי ישראל חריף ויחסו לבעש״ט 202

ב. טקס ״להסיר הדינים״ משמו של הבעש״ט 205

ג. מקורות הטקס בספרות הקבלית והקשריהם 209

ד. משמעות הטקס 216

ה. מקבילות בין הטקס ״להסיר הדינים״ לבין שמועות אחרות המיוחסות לבעש״ט 217

1. עיצוב טקס קבלי ארוך 218

2. טקס ביטול דינים תוך שימוש בספר תורה, ג׳ דיינים וכוונה בשמות אהי״ה (שו׳ ג-ד) 218

3. עוד על דיינים בסוד ג׳ רישין (שו׳ ג) 220

4. אמירת פסוקים באופן מסוים כריטואל (שו׳ י-יד) 223

5. אמירת ״ויהי נועם״ כסגולה (שו׳ ח) 225

6. כוונות הושענא רבה 226

ו. לאפשרות יחוס הטקס לבעש״ט 227

ז. משמעות הטקס לסוגיַת הופעת החסידות 229

סיכום: מיתוק הדינים בשורשם ודמותו של הבעש״ט 233

א. מתודולוגיה בחקר הבעש״ט 233

ב. המתקת הדינים בשורשם וקבלת האר״י 235

ג. מיתוק הדינים בשורשם ומשל החומות 239

ד. השפעתה של תורת מיתוק הדינים הבעש״טיאנית 241

1. קריאה פסיכולוגית בכתבי קבלה 242

2. העמדת הפרט במרכז ויצירתה של תנועה מודרנית 243

3. אל עבר ״המוסר החדש״ 244

נספח: האם שתה הבעש״ט מן המים המרים בדרכו לארץ ישראל? על ספר ״ברית מנוחה״ בעולמו הרוחני של הבעש״ט 247

ספר ״ברית מנוחה״ ומסע הבעש״ט לארץ ישראל 254

מקומות הנזכרים בספר ״ברית מנוחה״ והקשרם האפשרי למסע לארץ ישראל 257

ביבליוגרפיה 265

ספרות מקור 265

ספרות מחקר 268

מפתח מקורות 290

ד"ר רועי הורן לומד ומלמד קבלה וחסידות במסגרות שונות. את עבודת הדוקטורט שלו כתב באוניברסיטת בן־גוריון בהנחיית פרופ' חביבה פדיה. ד"ר הורן ערך שלוש אסופות מאמרים אודות אישים בחסידות, בהן – "הבעל שם טוב - האיש שבא מן היער". כן פרסם מספר מאמרים בבמות שונות.