0
Military Resistance in Late Mandatory Palestine

Military Resistance in Late Mandatory Palestine
The Activities of the Jewish and Arab Military Organizations as Reflected in the Reports of High Commissioner General Sir Alan Cunningham
אליעזר טאובר

Military Resistance in Late Mandatory Palestine מציג מברקים ששלח ללונדון הנציב העליון, הגנרל סיר אלן קאנינגהם, על פעולות הארגונים הצבאיים היהודיים והערביים בארץ ישראל מתחילת 1947 עד אמצע מאי 1948. המברקים כללו דוחות יומיים מפורטים על המצב בארץ ישראל, שהתמקדו בפעולות טרור שבוצעו בידי יהודים וערבים נגד הבריטים וכלפי הצד השני. חלק נכבד ממסמכים אלה, שהושמד בידי הבריטים לאחר צאתם מארץ ישראל, שוחזר במיוחד לצורך מהדורה זו.

כדי לבחון את תוכנם של דוחות אלו, לוודא את מידת דיוקם ולהעריך את איכותו של המודיעין הבריטי בימיו האחרונים של המנדט בארץ ישראל, נערכה השוואה בין הדוחות ובין מקורות יהודיים וערביים שונים. תוכנם של המסמכים הבריטיים הושווה לתוכנם של ספרי זיכרונות שכתבו חברי הגנה, אצ''ל ולח''י, וכן משתתפים בארגונים הערביים, והממצאים מוצגים בהערות הנלוות למסמכים, וכך מתקבלת תמונה מלאה ומדויקת יותר של האירועים.

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה

מק"ט:  110-20180 ISBN:  978-965-226-413-8 שפה:  עברית מספר עמודים:  358 משקל:  900 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   06/2012 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים