0
בדד - בכל דרכיך דעהו 36

בדד - בכל דרכיך דעהו 36
כתב-עת לענייני תורה ומדע
בעריכת: עלי מרצבך

בגיליון זה נדונים בין השאר: בין תורת הקבוצות הנאיבית לגישת הרב קוק לבריאת העולם, תעלומת ספר "גורל העשיריות", שיעורי שטח הלכתיים, תורת העיבור מן הגניזה הקהירית, הערה פיזיקלית בדיני משקולות, חלקי היום באסטרונומיה היהודית, מנהגי הירק בשבועות וחקר הצפנים בתורה, ועוד.

מק"ט:  110-10752 ISSN:  0793-3894 שפה:  עברית ואנגלית מספר עמודים:  222 משקל:  400 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   04/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

 

יצחק שפירא ומאיר סנדיק: בין שלמות והשתלמות אצל הרב קוק: לתורת הקבוצות של קנטור ופרנקל

אחיקם קשת: תעלומת גורל העשיריות

מרדכי כסלו ואורית שמחוני: מוציא זית ושורש קטן, גריס וגריס הקילקי – שחזור שיעורי שטח הלכתיים

אריאל כהן: תחילת תקופת תשרי כנקודת העיקר של הלוח העברי וההתאמה בין מולד וי"ד והאלמגסט

רחמים שר־שלום וערן רביב: תורת העיבור ברמזים ובחרוזים במסמך מהגניזה הקהירית

דביר רוס: שרשרת מרקוב לווסת ההפלגה

 

פרפראות

ישראל נתנאל רובין: הערה פיזיקלית בדיני משקלות )ב"ב פט ע"א(

תקצירים בעברית

 

חלק אנגלי

יוסף יצחק איידלר: היום ושעותיו באסטרונומיה יהודית – הבהרה של כמה מובאות אסטרונומיות של רבנים מימי הביניים

שלמה א' גליקסברג: ירק בשבועות: חקר המנהגים וטעמיהם

דורון ויצטום: מדידת מובהקות במחקר הצפנים בתורה: רנדומיזציה של הטקסט לעומת מבחן פרמוטציות

תקצירים באנגלית

 

ספרים דומים