0

בד"ד

סה"כ: 36

כתב העת בד"ד (בכל דרכיך דעהו) נועד לאנשים אוהבי תורה וחכמה, הפתוחים לתחומי ההשכלה הכללית והתורנית גם יחד, ומעוניינים בהגות וחקר הצומחים מתוך המפגש שבין תחומי הדעת השונים. מטרתו של בד"ד לשרת ציבור זה ולשמש כלי להצגת הגישות השונות ביחס למפגש בין העולם המודרני לבין תחומי ידע תורניים והלכתיים, וכן להפצת רעיונות חדשים בתחום ולהרחבת והעמקת השיח שבין תחומי הדעת השונים. כמו כן נועד כתב העת לשמש צוהר לאדם המשכיל שאינו בעל רקע תורני, דרכו יוכל להכיר ולהבין לעומק את דרכו של השיח התורני בהתמודדות עם האתגרים שהמדע והפילוסופיה מציבים בפניו בעידן המודרני.

לעיון בגליונות קודמים

להגשת מאמר