0
דעת 90

דעת 90
כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
בעריכת: אברהם אלקיים, דב שוורץ, חנוך בן-פזי

בכרך זה של כתב-העת דעת, נדונים בין השאר:

האם נוח לו לאדם שלא נברא?, תורת ההשגחה וספר הגאולה לרמב"ן, מאמרו של אליעזר שביד ז"ל על הוכחת מציאות האל, צער בע"ח בכתבי הרמב"ם, שמות קדושים וקבלה מעשית לר' משה זכות, גלגולי המיתוס על בניהו בן יהוידע בזוהר ובשבתאות, בחינה מחודשת בקבלת הגר"א מוילנא, תנועת המוסר של ר' ישראל סלנטר, התנועה הקונסרבטיבית ויחסה למיניות, מקומה של האנטי-ציונות בספרו של הר' מסאטמר, מוטיב חז"לי בכתבי אחד העם, מהות האדם והטבע אצל א"ד גורדון והרב שג"ר כמבקר חברתי של הציונות הדתית.

זאת ועוד, בכרך 90 של כתב העת דעת. ראו בתוכן העניינים

מק"ט:  110-10756 שפה:  עברית מספר עמודים:  812 משקל:  1100 גרם תאריך:   12/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

החלק העברי

מאמרים

דוד הד הייתכן שנוח לו לאדם שלא נברא? 7

נעם זהר עין רואה: מי שפרע מאנשי דור המבול 27

מאיר בר־אילן שם בן מ"ב אותיות בדברי גד החוזה 39

אדם אפטרמן לתולדות המונח ״אכילה ודאית״ בקבלת המאה הי״ג 63

עודד ישראלי "וגם בני האדם מונחים בו למקרים" — לתולדות תורת ההשגחה של רמב"ן 83

אריה קופרמן ספר הגאולה לרמב"ן — היבטים חדשים 109

עידן פינטו פירושו של ר' בחיי בן אשר לי"ב אבני החֹשן על רקע הספרות הלאפידרית בת הזמן 149

אליעזר שביד בעיית ההוכחות למציאות האל 201

אלי גורפינקל "כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד" (מו"נ ג מח): טעמי איסור 'אותו ואת בנו' ומצוות שילוח הקן — בין משנה תורה למורה הנבוכים 213

גתית הולצמן פילוסופיה ותורת הסוד: פירוש ר׳ משה נרבוני לספר כוונות הפילוסופים מאת אלגזאלי 271

יאיר שיפמן יסודות אזוטריים ב חַי בן יַקְטַ'אן לאִבְּן טֻפַיְל ובפירושו של משה נרבוני לו 305

אורי ספראי בין כוונה ליכולת בכתבי ר' חיים ויטאל 323

גד פרוידנטל התוכן והמקובל ר' מתתיהו בן שלמה דלאקרוט (1527/1525 – 1600): לתולדות חייו ולדמותו 359

אליעזר באומגרטן, יובל הררי אלפא ביתא של השמות לר' משה זכות: ואורי ספראי לקסיקליות, שמות קדושים וקבלה מעשית 397

יונתן בן הראש האריה והכלב: גלגולי מיתוס בניהו בן יהוידע מן הזוהר ושי אליסון־גרברג ועד השבתאות 427

יהושע מאירסון יחסם של ר' יהונתן אייבשיץ ובני חוגו לאברהם קרדוזו לאור ממצאים חדשים 477

צבי לשם התהפכות של אקסטזה: לקראת קריאה סינקופית של התהפכות חסידית מיסטית 515

רפאל שוח"ט הגר"א מוילנא והקבלה: בחינה מחודשת של דמותו ההיסטורית לאור המחקר החדש 537

בנימין בראון תנועת המוסר והיצר המיני: מבט חדש על פי שני מכתבים של ר' ישראל סלנטר 573

יקיר אנגלנדר ועמליה זיו פסיקת התנועה הקונסרבטיבית בנושא מיניות חד־מינית — קריאה ביקורתית 599

מנחם קרן־קרץ מקומה של האנטי־ציונות בספר ויואל משה של הרבי מסאטמר: חשיבה מחודשת 627

ישראל אורי מייטליס על המכתב של ר' יוסף רוזין מן הספר האנטי־ציוני אור לישרים 655

ניחם רוס חבית ויין — קנקן ישן מלא חדש: גלגולו של מוטיב חז"לי אל משנת אחד־העם 679

יובל גובני גורדון כפילוסוף: עיון בתשתית המטאפיזית של האדם והטבע 705

רוני בר לב הרב שג"ר כאינטלקטואל ומבקר חברתי של הציבור הדתי לאומי 731

ביקורת ספרים

יהושע שוורץ יהדות וגיאוגרפיה אנושית 763

דב שוורץ משיחיות כמפתח היסטורי 769

ספרים שהתקבלו במערכת 773

רשימת המשתתפים 775

החלק האנגלי

מאמרים

יוסי שווייג  Heresy for the Sake of the World-to-Come: Paul Philip Levertoff’s Efforts to Establish a New Kind of Jewish Mission VII

ביקורת ספרים

מרים פלדמן־קיי Book Review of Nietzsche, Soloveitchik and Contemporary Jewish Philosophy, Daniel Rynhold and Michael J. Harris XXXI