0
המקרא בפרשנות חז

המקרא בפרשנות חז"ל
יונה
יצחק ש' פנקובר, מנחם בן-ישר

ערב השקה בזום 2.9.2021 - הקלטה

בספר זה נאספו כל הדרשות לספר יונה מתוך ספרות התלמוד והמדרש (150 דרשות). הדרשות סדורות לפי רצף הפסוקים בכל פרק. לכל פרק מיונה תואם פרק מקביל בספרנו.

כל דרשה נתפרשה הן כשלעצמה והן ביחסה אל הטקסט המקראי, כדי לברר אילו בעיות מצא הדרשן בפסוק ומה הם הפתרונות שהציע בדרשה. הבעיות והפתרונות מוינו לסוגים שונים וכל דרשה מתוארת באשר לקושי ולפתרון שהיא עוסקת בהם. בסוף כל פרק בא סיכום קצר לפי פשוטו של מקרא ולעומתו סוכמו מכלול הדרשות לאותו פרק והמגמות העיקריות בהן, כדי להראות בפועל מה בין פשט לדרש. הוספנו בהערות גם הפניות למחברים מהעת העתיקה ומימי הביניים שלא כתבו בשפה העברית, אבל שמשתקפות בדבריהם דרשות חז"ל על ספר יונה: הירונימוס (המאה הרביעית, לטינית), אל־טברי (המאה התשיעית, ערבית), יפת בן עלי (המאה העשירית, ערבית־יהודית).

באמצעות החומר הרב המרוכז בספר ניתן לעסוק גם בסוגיה עקרונית: באיזו מידה דרשות חז"ל הן פרשנות למקרא, תגובה לקשיים בכתוב, ובאיזו מידה הדרשות אינן אלא אמצעי ספרותי להציג את רעיונות חז"ל. את הספר חותמים מפתחות מגוונים: פסוקי המקרא בדרשות, פסוקים שבאו בהערות, מקורות חז"ל, הקשיים והפתרונות הפרשניים לסוגיהם ושיוך כל דרשה (על פי מספרה בספר) לסוגי הקשיים ולסוגי הפתרונות.

מחברי הספר נמנים עם חברי המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן ומשמשים כחוקרים בכירים במכון לפרשנות המקרא היהודית שלידה.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20320 ISBN:  978-965-226-612-5 שפה:  עברית מספר עמודים:  284 משקל:  750 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   08/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 7

מבוא 9

רשימת הקשיים והפתרונות 9

קיצורים וראשי תיבות 14

א. ספרי התנ"ך 14
ב. מסכתות המשנה והתלמוד 14
ג. קיצורים של מקורות חז"ל 15

הדרשות 17

פרק א 19
פרק ב 78
פרק ג 142
פרק ד 200

ביבליוגרפיה 232

א. מקורות חז"ל 232
ב. ספרים ומאמרים 240

מפתחות 245

א. מפתח פסוקים 245
1. פסוקים שהובאו בדרשות 245 ; 2. פסוקים שצוינו בהערות בלבד 248 ; 3. חילופי נוסח של פסוקי המקרא בספרות חז"ל 256 ; 4. חילופי ניקוד של פסוקי מקרא בספרות חז"ל 257
ב. מפתח מקורות חז"ל 258
ג. מפתח סוגי הקשיים בפסוק ופתרונותיהם 278
1. קשיים 278 ; 2. פתרונות 278
ספרים דומים