0
העידן הבין־לאומי

העידן הבין־לאומי
יחסים בינלאומיים בתקופת אל־עמארנה המורחבת (1460–1200 לפנה"ס)
עידן ברייר

"מרירות התושבים נגד שליטם עוררה תסיסה. לדברי ריב־אדדה, בשל התסיסה נגדו הוא מנוּע מלצאת את עירו מחשש להפיכה או לנטישה מסיבית של תושבים. העיר הנצורה נמצאה במצב אנוש. המחסור בה הלך וגדל ולא הייתה אפשרות להשיג סוסים", תיאור זה מן הספר שלפנינו נוגע לתקופה קדומה (1200-1460 לפה״ס בקירוב) הנבחנת בו באמצעות גישה חדשה שקוראת את התעודות הקדומות, מצבות ניצחון, תבליטים במקדשים, מכתבים, חוזים בין־לאומיים ושנתונים המתעדים מסעות, לאור מודל הלקוח מחקר היחסים הבין־לאומיים בעידן המודרני. שימוש במתודה זו מוביל לתובנות חדשות.

הספר בוחן את מארג היחסים במערכת הבין־לאומית בתקופת ארכיון אל־עמארנה המורחבת, על השליטים שפעלו בה, לאור הממצא העשיר יחסית של מקורות בני הזמן. בחינת הזירה הבין־לאומית מתבצעת בעזרת הפרדת המערכת הבין־לאומית הגלובלית לשתי תת־מערכות והפרדת הדיונים בהן. כל אחת משתי תת־המערכות תִפקדה כמערכת־חיץ, שכללה שתי ממלכות גדולות וממלכה קטנה בתווך. במקרה הראשון מדובר בחניגלבת (Hanigalbat), שחצצה בין האימפריה האשורית התיכונה לאימפריה החתית. במקרה השני ניצבה במוקד ממלכת אמורו (Amurru) ששימשה כממלכת־חיץ בין האימפריה החתית לאימפריה המצרית של תקופת הממלכה החדשה. הספר בוחן את התבססותן ושקיעתן של האימפריות, ומתמקד ביחסי המדינה הדינמיים שנרקמו סביב ממלכות־החיץ.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20316 ISBN:  978-965-226-588-3 שפה:  עברית מספר עמודים:  364 משקל:  720 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   03/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 9

מבוא מתודי

פרק 1: על ייחודה של שיטת המחקר ההיסטורית 13

פרק 2: מהי מדינת־חיץ? 16

שער ראשון

ממלכת חניגלבת כמדינת־חיץ בין חת לאשור

פרק 1: מבוא 25

פרק 2: החורים וממלכת חניגלבת 27

פרק 3: יחסי מיתני עם ממלכת חת הקדומה 30

פרק 4: יחסי מיתני עם מצרים של ימי השושלת השמונה עשרה 34

פרק 5: צמיחתה של הממלכה האשורית התיכונה ויחסיה עם מצרים, בבל ומיתני 42

פרק 6: התבססותה של האימפריה החתית החדשה 48

פרק 7: מסעות שופילוליומה הראשון לסוריה וההתנגשות עם תושרתה 53

פרק 8: התמוטטות האימפריה המיתנית ויצירת ממלכת־החיץ חניגלבת 66

פרק 9: האימפריה החתית בימיהם של ארנואנדה השני ומורשילי השני 73

פרק 10 : מעברה של חניגלבת מריבונות חתית לאשורית ובחזרה 81

פרק 11 : השתלטות אדד־נררי הראשון מאשור על חניגלבת 86

פרק 12 : ימי מלכותם של מוותאלי השני ואורחי־תשוב וראשית שלטונו של חתושילי השלישי: בחינה סינכרונית 92

פרק 13 : השתלטות שלמנאסר הראשון מאשור על חניגלבת 104

פרק 14 : האימפריה החתית בימי תודחליה הרביעי 115

פרק 15 : סיפוח חניגלבת לאשור בימי תוכולתי־נינורת הראשון 119

סיכום 125

שער שני

ממלכת אמורו כמדינת־חיץ בין חת למצרים

פרק 1: סילוק החיקסוס וכינונה של השושלת השמונה עשרה במצרים 129

פרק 2: המשך ההתפשטות צפונה של פרעוני השושלת השמונה עשרה 133

פרק 3: ימי תחותמס השני וחתשפסות 137

פרק 4: מסעות תחותמס השלישי למרחב הסורי־כנעני 143

פרק 5: מסעות אמנחותפ השני למרחב הסורי־כנעני 156

פרק 6: ימי שלטונם של תחותמס הרביעי ואמנחותפ השלישי 161

פרק 7: מבנה השלטון המצרי במרחב הסורי־כנעני 168

פרק 8: הרקע החברתי־כלכלי לפעילותו של עבדי־אשירתה בארץ אמורו 176

פרק 9: תהליך התגבשותה הפוליטית של ארץ אמורו בימי עבדי־אשירתה 184

פרק 10 : עלייתו ונפילתו של שליט מקומי נוסף: לבאיה מלך שכם 197

פרק 11 : שיבתם של בני עבדי־אשירתה לארץ אמורו וראשית התבססותו של עזירו 200

פרק 12 : התבססות חת בזירה הסורית 206

פרק 13 : השינוי הפנימי במצרים בימי אמנחותפ הרביעי/אחנאתן והשלכותיו על הזירה הסורית 212

פרק 14 : התבססותה של אמורו כממלכת־חיץ 221

פרק 15 : תקופת השפל במצרים 232

פרק 16 : ממלכת־החיץ אמורו בימי שלטונם של יורשי עזירו, דו־תשוב ודופי־תשוב 237

פרק 17 : מצרים בשלהי השושלת השמונה עשרה וחידוש מסעות המלחמה לסוריה בימי השושלת התשע עשרה 240

פרק 18 : ימי רעמסס השני ומערכת קרב קדש 249

פרק 19 : הזירה הסורית לאחר קרב קדש 259

פרק 20 : חוזה השלום החתי-מצרי 266

סיכום 277

סיכום הספר 279

רשימת קיצורים וראשי תיבות 283

ביבליוגרפיה 287

מפתח 349

ד"ר עידן ברייר הוא מרצה בכיר במחלקה לתולדות-ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי באוניברסיטת בר־אילן. תחום התמחותו הוא חקר ההיסטוריה המדינית והחברתית של תקופת המקרא והמזרח הקדום. מחקריו עוסקים גם בחקר יחסי אדם-חיה בתקופה זו, והוא עמית מן המניין במכון המחקר Oxford Centre for Animal Ethics.

ספרים דומים