0

עמיחי רדזינר

שם פרטי: עמיחי שם משפחה: רדזינר

עמיחי רדזינר הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, החוקר את תחום המשפט התלמודי וההלכה המודרנית, ואת ההיסטוריה של המשפט בארץ ישראל במאה העשרים.