0

אוריאל סימון

שם פרטי: אוריאל שם משפחה: סימון

פרופ' אוריאל סימון הוא חוקר בעל שם עולמי בתנ''ך; בעל הקתדרא לתנ''ך על שם הרב נורוק וראש המכון לתולדות חקר המקרא היהודי. שימש שנים רבות ראש המחלקה לתנ''ך באוניברסיטת בר-אילן. פרסם מחקרים רבים. שלושה מהם: שני פירושי ר' אבן עזרא לתרי עשר - כרך א' הושע; יואל; עמוס; ארבע גישות לספר תהילים - מרס''ג עד ראב''ע ; ר' אברהם אבן עזרא- יסוד מורא וסוד תורה-יצאו בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.