0

מנחם פיש

שם פרטי: מנחם שם משפחה: פיש

מנחם יש; פרופסור אמריטוס להיסטוריה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטת תל אביב; עומד בראש המרכז ללימודים דתיים ובין-דתיים (CRIS) בה. הוא גם עמית מחקר בכיר במכון ללימודים מתקדמים במדעי הרוח של אוניברסיטת גתה בפרנקפורט.