0

מנחם מאוטנר

שם פרטי: מנחם שם משפחה: מאוטנר

פרופ' מנחם מאוטנר הוא פרופסור מן-המניין ומופקד הקתדרה למשפט אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע''ש דניאל רובינשטיין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. בעבר דיקאן הפקולטה. פרסם; בין השאר; את ''ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי'' – הספר המצוטט ביותר בכתיבה על ההתפתחויות הנרחבות שאירעו במשפט הישראלי בשלושת העשורים האחרונים. ערך ארבעה ספרים משפטיים. ספרו ''משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת'' עומד לראות אור בשנת 2008 בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב; בשיתוף עם הוצאת ''עם עובד''.