0

חיה שחם

שם פרטי: חיה שם משפחה: שחם

חיה שחם היא פרופסור מן המניין (אמריטה) בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. מחקריה עוסקים בהשפעה ספרותית; בבין-טקסטואליות; בספרות העלייה השנייה; ביצירת אלתרמן ובני דורו; בשירה עברית ובפרוזה עברית מודרניות משנות השישים ואילך וכן בשירת הנשים העברית. פרסמה ספרים ומאמרי מחקר רבים בארץ ובחו"ל.