0

אבינועם כהן

שם פרטי: אבינועם שם משפחה: כהן

פרופ' אבינועם כהן; פרופ' חבר במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן; עוסק בחקר המתודולוגיה של התלמוד הבבלי; טרמינולוגיה; כרונולוגיה ויחסי הגומלין שביניהן; ובדרכי החשיבה האמוראית והסבוראית. כמו-כן; עסק במחקריו בחשיפת השתלשלות המשפט התלמודי.