?
Photos Copyright Credits:
Right Photo: ``Spanish Girl`` (1925), Ziona Tagar, Israel Museum collection.
Left Photo: Photo Deutsches Museum Munich הוצאת אוניברסיטת בר-אילן
מתקדם
תקנון הפרס
לאתר בשפה האנגלית סל הקניות שלי מועדון קוראים מבצעים קטלוג ספרים חדשים דף הבית
מבצעים

פרס הנשיא תשפ"א - 2021

אוניברסיטת בר-אילן
ספרים אלקטרוניים
חדש בהוצאה!
ספרים אלקטרוניים

לרשימת הספרים האלקטרוניים שלנו
רשימת הנושאים
ספרים חדשים
יעקב שכביץ - איש העלייה הראשונה כחרש תרבותיעקב שכביץ - איש העלייה הראשונה כחרש תרבות
מאת
שרה זיו

רבי שלום שבזי – עיונים בקובץ חדש בכתב ידורבי שלום שבזי – עיונים בקובץ חדש בכתב ידו
מאת
אהרון גימאני

ביקורת ופרשנות 46 ביקורת ופרשנות 46
מאתעריכה
תמר וולף-מונזון ורד טוהר

רווקות מתמשכת בציונות הדתיתרווקות מתמשכת בציונות הדתית
מאת
ארי אנגלברג

ומאז רק סיפוריםומאז רק סיפורים
מאת
יוסל בירשטיין עריכה עמינדב רוטנברג

מקראות גדולות  - 'הכתר'  - איובמקראות גדולות - 'הכתר' - איוב
מאת
מנחם כהן

מרוממות לחרדהמרוממות לחרדה
מאת
דב שוורץ אשר כהן

דף הבית / דפי התוכן / תקנון פרס הנשיא לשנת תשפ"א-2021
תקנון פרס הנשיא לשנת תשפ"א-2021

תקנון פרס הנשיא לשנת תשפ"א-2021

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן מכריזה על פרס נשיא האוניברסיטה, שיוענק לחיבור מקורי של ספר מחקר ועיון שנכתב בעברית ויוגש להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן.

מטרת הפרס היא להוקיר ולעודד כתיבה מחקרית מעולה הפונה גם לציבור המשכיל הרחב. כתיבה ופרסום של יצירות וחיבורים אלה, ברמה הגבוהה ביותר, מקשרת את האקדמיה עם העולם שמחוץ לה, וחושפת את חידושיה המחקריים בפני קהילות מגוונות.

ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים בעלי שם המובילים בתחומם, תבחן את החיבורים המוגשים לה לפי שלשה מדדים:

· מקוריות

מקוריות החיבור ותרומתו המשמעותית לשדה המחקר בו הוא עוסק.

· איכות

רמתו האקדמית של החיבור כפי שהיא מתבטאת במתודת המחקר, בדרכי ההיסק ובמיקומו בחזית השדה המדעי.

· עניין וחשיפה

משמעותו של נושא החיבור לציבור המשכיל, בהירות הכתיבה ומידת העניין שהוא יעורר בקהל קוראים רחב.

א. סכום הפרס הכספי לזוכה במקום הראשון יעמוד על 50,000 ₪. 15,000 ₪ יוענקו למחבר, ו-35,000 ₪ יועברו להוצאת אוניברסיטת בר-אילן לצורך השתתפות בעלויות הוצאת הספר לאור.

ב. סכום הפרס הכספי לזוכה במקום השני יעמוד על 20,000 ₪. 10,000 ₪ יוענקו למחבר, ו-10,000 ₪ יועברו להוצאת אוניברסיטת בר-אילן לצורך השתתפות בעלויות הוצאת הספר לאור.

ג. אם לא ימצא ספר הראוי לזכות בפרס לא יינתן הפרס בשנה זו.

ד. ועדת הפרס תוכל לציין לשבח חיבורים יוצאי דופן שלא זכו בפרס.

ה . ועדת הפרס תוכל להציע לחיבורים ראויים שיוצגו בפניה, ושלא יזכו בפרס, להוציא את הספר לאור בהוצאת בר-אילן, ולהעניק לשם כך סכום של 10,000 ₪ שיוקדשו להשתתפות בעלויות הפקת הספר, בכפוף לסעיף 13 להלן.

תנאי הגשה עיקריים

הגשת החיבורים

1.      הגשת החיבורים למועמדות לפרס תיעשה עד לתאריך י"ד בחשון תשפ"א, 1.11.2020. שמות הזוכים יפורסמו עד לכ"א סיון תשפ"א 1.6.2021.

2. ניתן להגיש אך ורק כתבי יד שלמים, הכתובים היטב וערוכים מבחינה לשונית וסגנונית על פי דרישות ההוצאה. הנחיות מפורטות להגשת כתבי היד נמצאות באתר בית ההוצאה. המחבר יעביר למו"ל שני עותקים מודפסים (והשאר על פי דרישה) ועותק דיגיטלי לכתובת press.office@biu.ac.il. עותקים אלו לא יוחזרו למחבר.

3. על המחבר לצרף קורות חיים ותקציר החיבור (עד 300 מילים), ומכתב התחייבות (להלן) חתום.

4. למועמדות לפרס ניתן להגיש כתבי יד בעברית, שעדיין לא יצאו לאור ושלא נחתם חוזה לפרסומם.

5. לא תתקבלנה עבודות תזה ועבודות דוקטור כמתכונתן, אלא אם עובדו בקפידה על מנת שתהיינה מגובשות וערוכות כספר עיון העונה על הקריטריונים דלעיל.

6. במידה שפרקים מתוך הספר פורסמו קודם לכן בבמות מחקריות, יש לפרט היכן פורסמו ולציין את החידוש בנוסח הספר בהשוואה למאמרים שפורסמו. ספר שמבוסס כולו על מאמרים שכבר פורסמו לא יתקבל.

7. מומלץ שגודל החיבור לא יעלה על 350 עמודים (ומספר תמונות סביר). במקרים מיוחדים שבהם היקף החיבור גדול יותר, או שהפקתו יקרה באופן יוצא דופן, תישקל בכל זאת מועמדות הספר. אם יזכה הספר בפרס, חלק הפרס המועבר כסכום ההשתתפות בהפקתו יגדל ליותר ממחצית הפרס, בהתאם לעלויות הצפויות.

הזכייה בפרס והפקת הספר

8. תנאי לזכייה בפרס הוא הוצאת הספר בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן. המשתתפים בתחרות אינם מחויבים לפרסם את הספר בהוצאה זו אם לא זכו בפרס.

9. המגיש ספר לפרס יידרש להתחייב בכתב שלא ינהל משא ומתן עם מו"ל אחר ושלא יגישו כמועמד לפרס אחר – עד לפרסום שמות הזוכים.

10. מחברים הקשורים להוצאת בר-אילן או לחברי ועדת הפרס לא יכולים להגיש כתבי-יד לתחרות הפרס.

11. המו"ל יהיה זכאי לבקש מן המחבר הזוכה לערוך שינויים בחיבור, לרבות שינוי שם החיבור, וזאת כתנאי להכרזה על הזכייה ולהוצאת הספר לאור.

12. המחבר הזוכה מתחייב לדאוג להסדרת זכויות יוצרים לחומרים שאינם מקוריים, וכן ידאג להתקנת מפתחות לספר בשלב ההפקה המתאים לכך.

13. מתן הפרס והוצאת החיבור לאור על ידי הוצאת בר־אילן כרוכים זה בזה, ומותנים ב:

א. חתימתו של הסכם הוצאה לאור בין המחבר ובין הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר־אילן, או מוציא לאור אחר שנבחר על ידה, המסדיר את העברת זכויות היוצרים ביצירה וזכויות התמלוגים.

ב. אם יידרשו תיקונים, כתב היד יוגש למו"ל מתוקן על פי הערות המערכת והקוראים לא יאוחר מחצי שנה לאחר הכרזת הזכייה.

ג. כתב היד המתוקן יוגש יחד עם תקצירים בעברית ובאנגלית ערוכים ומתוקנים על חשבון המחבר.

ד. כתב היד והתקצירים הנ"ל יועברו לעריכה, התקנה והגהה מקצועית על ידי המו"ל.

ה. במקרים חריגים יכול המו"ל להעניק אורכה לזמן המוזכר לעיל בס"ק ב.

14. הפרס הכספי יוענק למחבר לאחר אישור כתב היד הסופי להפקה, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה ולתקנוניה.

15. בהגשת כתב היד מצהיר המחבר כי כתב היד הינו יצירה מקורית שלו, שהוא הבעלים הבלעדיים של כלל זכויות הקניין הרוחני הנובעות ממנה, וכי זכויות אלו לא הועברו או שועבדו לצד ג' כלשהו.

16. חוות הדעת על כתבי היד לא יימסרו למחברים, אלא אם כתב היד יזכה בפרס או יפורסם במסגרת ההוצאה – וזאת בהסכמת הקוראים. בכל מקרה חסיון של הקורא יישמר, אלא אם כן אישר הקורא את הסרת החיסיון.

17. בהליך ההגשה, הקריאה והשיפוט של כתבי היד שיוגשו, יישמר עיקרון האנונימיות וההוצאה תקפיד על חסיון זהותם של המחברים והשופטים כאחד.

18. ההוצאה לאור תפיק את הספר ותוציאו לאור בתוך כשנה ממועד קבלת כתב היד להפקה.


 
למכתב התחייבות


     
הצהרת פרטיות | תנאי שימוש

אודות | צור קשר | רשימת המחברים | הנחיות למחברים\עורכים | זכויות יוצרים | בדפוס | פרס הנשיא

שירות לקוחות | התנתק

עותקים לביקורת | כתבי יד | הצעה להוצאת ספר | דוקטורט לספר | קובצי מחקרים | בדיקת הצעה

     


נבנה ע''י פריזה מערכות מידע בע''מ