0

עכשיו במבצע

יום הזכרון לשואה ולגבורה

     94 ש"ח בלבד במקום 158 ש"ח

קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות

 

     69 ש"ח בלבד במקום 116 ש"ח

כתבים על השואה

 

     54 ש"ח בלבד במקום 90 ש"ח

מדינת ישראל והשילומים מגרמניה

 

     53 ש"ח בלבד במקום 88 ש"ח

המאבק על דמותו של הר הרצל

 

     41 ש"ח בלבד במקום 68 ש"ח

"בני עקיבא" בהונגריה בתקופת השואה

 

עכשיו בהנחה של 40%. עד גמר המלאי. יום אחרון למבצע 18.04.2021