0

פרטי תחרות פרס הנשיא

הוצאת הספרים מודיעה על פרסי הנשיא לשנת תשפ"א (2021), במתכונת הבאה:

הפרס הכספי לזוכה במקום הראשון יעמוד על 50,000 ₪. 15,000 ₪ יוענקו למחבר, ו-35,000 ₪ יועברו להוצאת אוניברסיטת בר-אילן לצורך השתתפות בעלויות הוצאת הספר לאור.

הפרס הכספי לזוכה במקום השני יעמוד על 20,000 ₪. 10,000 ₪ יוענקו למחבר, ו-10,000 ₪ יועברו להוצאת אוניברסיטת בר-אילן לצורך השתתפות בעלויות הוצאת הספר לאור.

הגשת החיבורים למועמדות לפרס תיעשה עד לתאריך י"ד בחשון תשפ"א, 1.11.2020. שמות הזוכים יפורסמו עד לכ"א סיון תשפ"א 1.6.2021.

 

 

לתקנון הפרס