0
מילון הפועל

מילון הפועל
ערכיות ותפוצה של פעלים בעברית החדשה
בעריכת: נפתלי שטרן

גישה חדשנית בהצגת הפעלים במילון (בעיקר במילון דו-לשוני או רב לשוני) וייחודה בכך שבנוסף לדוגמות, המלוות כרגיל את הערך, ניתנות גם ההתניות התחביריות של הפועל- הערך, הן ההתניות הסמאנטיות של הסביבה התחבירית המחוייבת על ידו, דהיינו: ערכיות ותפוצתו של הפועל.

הספר יעורר עניין רב אצל בלשנים באקדמיה, אצל מתרגמים. וכן ימצא בו עניין וסיוע כל מי שעוסק בנושא העברית כשפת אם או כשפת יעד. גם בתחום החדש של בלשנות מחשבית עשוי ספר זה לתרום תרומה רבה שכן אקוויוולנציה בין לשונית דורשת תיאור מקיף ומדוייק של כל מרכיבי הלשון, ובראש ובראשונה של הפועל ;שהוא עמוד התווך של המבע הלשוני.

מק"ט:  110-10372 ISBN:  965-226-164-5 שפה:  עברית מספר עמודים:  328 משקל:  900 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   01/1994 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

רשימת קיצורים, ראשי תיבות וסימנים   11
בפתח הספר   13
פרק ראשון: מושגים ומונחים – עקרונות והגדרות   15
פרק שני: מיון הפעלים לפי תבניות   25
פרק שלישי: מבוא למילון הפועל   66

מילון הפועל

פרק רביעי: הפעלים־הערכים   79
ביבליוגרפיה   297
נספחים  303

נספח א: הקורפוס הלשוני שנבדק לצורך המחקר   303

נספח ב: רשימת הפעלים־הערכים שלא פורטו במילון הפועל   305

מפתח – רשימת כל הפעלים שבמילון   312
ספרים דומים