0
לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים

לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון התנאים
מנחם מורשת

זכה בפרס רמת-גן לחכמת ישראל תשמ''א.

הלקסיקון שלפנינו בא לבטא, במה העשיר רובד התנאים (במשנה, בתוספתא ובמדרשי-ההלכה) את אוצר הפועל העברי, וחושף הוא לפני הלומד את ההשפעה הגדולה, שהייתה לארמית באותה תקופה בתחום המילוני של העברית.
למען בדיקת תולדותיו או גלגוליו של פועל מסוים ימצא כאן המעיין את תיעודו הראשון או הבלעדי מן הספרות התנאית, תוך ציוני זיקת הפועל למקרא או קשריו לניבי הארמית (ואולי לשפה אחרת). עם זאת, נפרשת בלקסיקון מערכת שלמה של הפועל שנתחדש על תצורותיו ועל משמעויותיו המיוחדות, כפי שהיא עולה במהימנות על-פי כתבי-יד בסיסיים ואבות-טקסטים, וכפי שהיא משתקפת ברובד זה של התנאים, המייצג את התקופה הקלאסית שלאחר המקרא, היא ''לשון חכמים א'' של ארץ-ישראל, כאשר העברית הייתה עדיין חיה ומדוברת. כל אלה באים בלוויית אפאראט מדעי עשיר של הערות על חילופי גרסאות מכתבי-יד שונים ומקטעי גניזה ושל הערות לקסיקאליות-בלשניות ופרשניות.
חומר לקסיקאלי מרובה, שלא קיבל עדיין את ביטויו במילוני לשון חז''ל הקיימים, רואה כאן אור לראשונה.
פרקי המבוא הנרחבים שבספר פותחים שער לפרובלמאטיקה שבעריכת מילון מדעי מחטיבת לשון-חכמים, ומלבנים, בין השאר, את הבעיות הכרוכות בשימוש בטקסטים של ספרות חז''ל כבסיס לכל מחקר מתקופה זו.

מק"ט:  110-10070 ISBN:  965-226-016-9 שפה:  עברית מספר עמודים:  432 משקל:  900 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   01/1980 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים