0
The Nominalistic Principle

The Nominalistic Principle
אליהו הירשברג

מטרתו של ספר זה לחקור את השפעתם של השינויים בערך הכסף על הזכויות המשפטיות של הפרט, כשבמרכז נידון העיקרון הנומינליסטי - יסודותיו, מעלותיו וחשיבותו המעשית - וכן נידונות בו גישות תאורטיות אלטרנטיביות לבעיית ההתחייבות המוניטארית והיקפה.

מק"ט:  110-10162 שפה:  אנגלית מספר עמודים:  138 משקל:  500 גרם גודל:  15X22 ס"מ תאריך:   01/1971 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן