0
חוה ולילית

חוה ולילית
ניצה אברבנאל

"חוה" ו"לילית" - כפל דמות בתפיסת הגבר את האשה. הדמות האחת - נוות בית, נאמנה, מסורה ואחראית למסגרת המשפחתית ולעומתה - הדמות היצרית, המושכת, שאינה כבולה למסגרות, הסוחפת להרפתקה ומאיימת על התא המשפחתי.

בספר זה מנתחת המחברת ניתוח פסיכולוגי תוך שילוב הגותם ותורתם של פרויד ויונג את הכפילות בדמות האשה בספרות העברית החל מהאגדות הקשורות בבריאת אדם וחוה, לאורך מדרשים, סיפורים עממיים מימי הביניים ועד לספרות המאה התשע-עשרה והעשרים.

היצירות הספרותיות בספר המוצגות בסדר היסטורי-כרונולוגי, מתארות לא רק את האשה כדמות מפוצלת אלא גם את תהליך ההסלמה באיפיונים ובתכונות של הפיצול הזה. ביטוייה של הסלמה זו הוא התערערות הולכת וגוברת של מוסד הנישואין, המאיימת על התרבות.

ניסיון ללמוד ממאפייניה ותכונותיה של תרבות פרה-פטריארכלית, טרום היסטורית, מהווה, לטענתו של חיבור זה, שלב התפתחות נוסף לקראת תרבות פוסט-פטריארכלית. תרבות שביסודה יכולת מחודשת של הגבר והאשה לראות את עצמם, זה את זו מנקודת ראות הן של הגבר והן של האשה.

מק"ט:  110-10367 ISBN:  965-226-152-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  240 משקל:  430 גרם גודל:  15X22 ס"מ תאריך:   01/2002 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים