0
הדרוזים

הדרוזים
ניסים דנה

הספר דן בדרוזים במדינת ישראל בפרט ובמזרח התיכון בכלל , משלושה היבטים מרכזיים: אמונה וזהות דתית, משפחה ומעמד האישה, אוכלוסייה וארגון עדתי.
אלה נבחנים על רקע הזיקה למסורת מחד גיסא, ולתמורות המתחייבות מן התקופה המודרנית מאידך גיסא.
כנספח מובא חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית שחל ברובו גם בישראל, בנוסחו הערבי ובתרגום ראשון לעברית, בתוספת הערות והארות.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20009 ISBN:  965-226-187-4 שפה:  עברית מספר עמודים:  318 משקל:  900 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   01/1998 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 7

תעתיק העיצורים הערביים 11

מבוא היסטורי נסים דנה 13

חלק ראשון : אמונה וזהות דתית

פרק א עיקרי האמונה הדרוזית שכיב סאלח 29

פרק ב הדרוזיות — הלכה ומעשה נסים דנה 37

פרק ג דתות הייחוד בעיני האמונה הדרוזית נסים דנה 49

פרק ד לקט מתוך המורשת הדרוזית העתיקה . . . סלימאן בשיר 63

פרק ה חגים , מועדים ואתרים מקודשים נסים דנה 75

פרק ו "תועים" ו"מתפכחיס '' בקרב בני האמונה הדרוזית ו . נסים דנה 91

חלק שגי : המשפחה ומעמד האשה

פרק ז האשה הדרוזית שיח' כמאל מעדי 111

פרק ח הכורח לשנות את מעמדה העכשווי של האשה הדרוזית עפיפה צעב 119

פרק ט מחזור החיים והמשטר החברתי של הדרוזים . . . נסים דנה 123

פרק י המשפחה הדרוזית בישראל — המשכיות ותמורה . . אהרן ליש 131

חלק שלישי : אוכלוסייה וארגון עדתי

פרק יא ההנהגה הרוחנית הדרוזית במזרח התיכון .... נסים דנה 143

פרק יב מעמד הדרוזים וארגונם העדתי . . . נסים דנה וסלמאן פלאח 159

פרק יג לתולדות ההתיישבות הדרוזית בארץ ישראל . . . סלמאן פלאח 171

פרק יד הדרוזים בישראל : היבטים גאוגרפייס .... ארנון סופר 187

פרק טו הדרוזים בישראל במערבולת זרמים פוליטיים . . אורי שטנדל 203

אחרית דבר נסים דנה 217

חלק רביעי : נספחיט

נספח א חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית בישראל הנוסח הערבי והתרגום לעברית 225

נספח ב חקיקה בענייני דרוזים בארצות המזרח התיכון 278

ביבליוגרפיה 295

רשימת המשתתפים בספר 302

מפתח כללי 303