0
אלף שנות גלות במערב

אלף שנות גלות במערב
יהודים תחת שלטון האסלאם – מקורות ומסמכים (997–1912)
דוד ליטמן, יוסף פנטון

יהודי צפון אפריקה חיו כמיעוט תחת שלטון מוסלמי, ודברי ימיהם מהווים תיאור של המפגש בין היהדות והאסלאם. ספר זה מציג הבנה חדשה של מעמד היהודים תחת הסהר.

הספר הוא בעיקרו אוסף של תעודות היסטוריות לאורך תקופה של כאלף שנים (מימי הביניים ועד לכיבוש הצרפתי). אוסף זה מתעד את המציאות ההיסטורית של מעמדם החברתי והמשפטי של היהודים שחיו במדינות האסלאמיות של צפון אפריקה (בעיקר אלג׳יריה ומרוקו). התעודות לקוחות ממקורות ספרותיים ומארכיונים, ורוב רובן רואה כאן אור בעברית בפעם הראשונה.

בחלקו הראשון של הספר מובאות כרוניקות ערביות ועבריות וכן טקסטים מוסלמיים משפטיים ותיאולוגיים ודוחות של נוסעים אירופאים &mdash, שבויים, דיפלומטים, רופאים, אנשי דת והרפתקנים למיניהם. המסמכים בחלק השני משקפים את הפעילות הדיפלומטית שניהלו ארגונים הומניטריים לטובת יהדות צפון אפריקה.

הספר מיועד לחוקרים וגם לקהל הרחב ולכל המתעניינים בתולדות ישראל בארצות ערב.

דוד ג׳ ליטמן ז"ל (2012-1933) היה היסטוריון בריטי שפרסם מאמרים רבים על יהודי המע'רב והמזרח וחקר את ארכיוני חברת "כל ישראל חברים". החל משנת 1986 הוא התמסר ללחימה על זכויות האדם כנציג של כמה ארגונים לא ממשלתיים מול מוסדות האו״ם בג׳נבה.

פרופ' יוסף ינון פנטון, חוקר קורות התרבות היהודית בארצות האסלאם, למד באוניברסיטת שטרסבורג, באוניברסיטת סן ג'וסף בביירות ובסורבון בפריז, והיה סגן ראש המחלקה ללימודים ערביים ועבריים בסורבון. ספרו "הפרעות בפאס" ראה אור בירושלים בשנת 2012 .

מק"ט:  110-20332 ISBN:  978-965-226-598-2 שפה:  עברית מספר עמודים:  414 משקל:  910 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   06/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

רשימת האיורים 15

הקדמה למהדורה העברית 21

הקדמה למהדורה הראשונה 24

שלמי תודה 29

מבוא – הקדמה היסטורית 33

המע׳רב

הנוכחות היהודית בצפון אפריקה והכיבוש הערבי 35

מן הזנאתה עד הווטאסים (1492-990) 37

אלמע׳ילי מקבע את משטר הד׳מה (1493-1492) 40

אלג׳יריה

מצבה החברתי והכלכלי של יהדות צפון אפריקה מהמאה ה־ 16 ואילך 43

תחת העוצרויות העות׳מאניות (1830-1515) 44

למן הכיבוש הצרפתי ועד פקודת כרמייה (1870-1830) 52

מרוקו

תחת השושלת הסעדית (1659-1509) 56

תחת השושלת העלווית (1800-1666) 59

הרדיפות בימי מולאי יזיד (1792-1790) 65

סבל בבדידות (1860-1800) 66

ראשיתה של ההתערבות ההומניטרית של יהדות אירופה (1860) 71

עריצות באימפריה (1877-1867) 77

סוגיית החסות וועידת מדריד (1880-1863) 79

עשור של ד׳מה נוקשה (1894-1884) 80

מות הסולטאן והתקוממות השבטים במזאב (1896-1894) 81

מאה חדשה אך ייסורים ישנים (1906-1896) 82

האירועים הטרגיים בקזבלנקה והשלכותיהם (אוגוסט 1907 – פברואר 1908) 83

טבח היהודים בסתאת ובקזבלנקה: ההקדמה והפוגרום (1907 עד ינואר 1908) 83

תהליך הפיוס וגורל היהודים (1912-1909) 88

הפוגרום של פאס (אפריל 1912) 89

חלק א – מקורות היסטוריים וספרותיים 93

המע'רב 95

מן הזנאתה עד הווטאסים (1492-990)

א 1 איגרת ניחומים מאת ר׳ שמואל בן חפני, גאון סורא, לקהל פאס (997 בקירוב) 95

א 2 אברהם אבן עזרא, קינה על חורבן קהילות ישראל באלאנדלוס ובמע'רב תחת האלמֻוַחִדִים (1148) 97

א 3 השמדות במע'רב (1148) 98

א 4 ר׳ יוסף אבן עקנין על השמד בימי האלמֻוַחִדִים (אלאנדלוס והמע'רב, 1190 בקירוב) 99

א 5 "אין בנמצא לא בית כנסת ולא כנסייה ברחבי כל המדינות האסלאמיות במע'רב" (1198 בקירוב) 106

א 6 יהודים ונוצרים: "אסלאם או מוות" (1203) 107

א 7 פתווה בדבר האיסור על יהודי לבנות בית גבוה מזה של מוסלם (תלמסאן, 1430 בקירוב) 108

א 8 הקאצ׳י של תלמסאן על אודות חוקי האפליה נגד היהודים (1450 בקירוב) 110

א 9 נפילת המריניים והטבח ביהודי פאס (1465) 112

אלג׳יריה 117

א 10 אלמע׳ילי, איגרת נגד היהודים (רסאלה פי אליהוד) (1491 בקירוב) 117

א 11 פתווה בדבר הריסת בתי הכנסת בתואת (1492 בקירוב) 134

עידן העוצרויות העות'מאניות (1840-1529)

א 12 מצב היהודים באלג׳יר, לפי שבוי נוצרי (1581) 138

א 13 "בעיני הטורקים הם העם הבזוי והנתעב שישנו בעולם" (אלג׳יר, 1626) 141

א 14 חורבן בתי כנסת (אלג׳יר, 1706) 142

א 15 התעללות ביהודים באלג׳יר (1788) 144

א 16 "כה גדולה התרעמותם של המוסלמים על הדת של היהודים, עד שטורקי יכול להרוג עשרה מהם ללא חשש מעונש" (אלג׳יר, 1793) 145

א 17 ״לפי החוק הם חייבים להיבדל משאר התושבים בלבושם" (אלג׳יר, 1798) 146

א 18 תיאור הריגת ראש היהודים והטבח ביהודי אלג׳יר (1805) 150

א 19 וויליאם שֵיילר, הקונסול האמריקאי: "היהודים המצויים כיום באלג׳יר נמנים עם השרידים האומללים ביותר של שארית ישראל" (1816 בקירוב) 153

א 20 המעמד המשפטי של היהודים תחת הממשל הטורקי (אלג׳יר, 1834) 154

הכיבוש הצרפתי (1830)

א 21 מצב יהודי אלג׳יר ערב הכיבוש (1830) 155

א 22 שריפת יהודי בשבת (קונסטנטין, 1832) 158

א 23 אנוסי תוקורת (1860) 161

מרוקו 165

תחת השושלת הסעדית (1659-1509)

א 24 ליאון מאפריקה על יהודי מרוקו (1510 בקירוב) 165

א 25 פתווה בעניין הריסת בית הכנסת באִליג (1640 בקירוב) 166

תחת השושלת העלווית (1800-1666)

א 26 לנסלוט אדיסון על מצב היהודים בברבריה (1669) 169

א 27 חטיפת ילדים יהודים ואיסלומם על ידי המאוּרים (1760) 170

א 28 הקונסול הצרפתי: "השפל שבמאוּרים מדמה לעצמו שהוא רשאי להתעמר ביהודי" (1767) 173

א 29 "העבדות והדיכוי הנוראים שאומה זו מתענה בהם כאן״ (טנג׳יר, 1788) 175

הרדיפות תחת מולאי יזיד (1791-1790)

א 30 "המאוּרים מראים יותר אנושיות כלפי בהמותיהם מאשר כלפי היהודים" (1790) 176

א 31 קונסול שוודי מתאר את סבלותיהם של יהודי טנג׳יר (1790) 179

א 32 הרדיפות תחת מולאי יזיד לפי כרוניקה יהודית (1791-1790) 182

א 33 דוח מוסלמי על שוד המלאח של תטואן ושל מראכש (1790) 192

סבל בבדידות (1860-1800)

א 34 תיאור של מלח אמריקאי על גביית הגִ׳זְיַה )מוגאדור, 1815 ( 192

א 35 סקירת כרוניקאי מוסלמי על אודות הביזה ברובע היהודי בפאס ) 1820 ( 194

א 36 מותה של סוליקה חג׳ואל על קידוש ה' ) 1834 ( 195

א 37 פתווה האוסרת בניית חמאם )בית מרחץ( במלאח של פאס ) 1836 ( 200

א 38 הקונסול הבריטי, סר ג׳ון דרמונד היי, על יהודי מרוקו ) 1846 בקירוב( 203

א 39 אבוט גודרד: "לא היית בביזת פאס החדשה?״ ) 1858 ( 205

ראשיתה של ההתערבות ההומניטרית של יהדות אירופה ) 1860 (

א 40 דוח של פיצ׳יוטו לוועד הצירים של יהודי בריטניה על מצב יהודי מרוקו

211 )1860(

א 41 דעתו של היסטוריון מרוקאי על הצ׳היר שהעניק הסולטאן מוחמד בן עבד

אלרחמאן למשה מונטיפיורי ב־ 1864 216

א 4 2 יהודי הוצלף למוות בשבת )איאע׳ה, 1864 ( 218

א 4 3 פתווה על חובת היהודים להסיר נעליהם ) 1879 ( 219

א 44 שרל דה פוקו על היהודים באזורים ברבריים ) 1882 ( 219

א 4 5 רשימת חלק מן ההגבלות העיקריות המושתות על היהודים ) 1888 ( 222

א 4 6 מאמצי הסולטאן להכניע את שבטי הדרום גורמים סבל ליהודים

)דרעה, 1892 ( 225

אנרכיה באימפריה ) 1907-1895 (

א 4 7 תיאור מפוכח של דִ׳מה ) 1903 ( 226

א 48 חורבן קהילת תאזה ) 1906 ( 229

א 49 הטבח ביהודי קזבלנקה ) 1907 ( 231

ערב החסות הצרפתית ) 1912 (

א 5 0 וורנר עמרם – יהודי פאס והפוליטיקה במרוקו ) 1912 ( 232

חלק ב: תעודות מארכיונים 241

הקדמה כללית לארכיון של כי״ח המתייחס למע'רב, 1912-1860 243

תיאור המסמכים 248

רדיפות שרירותיות וההתערבות ההומניטרית של יהדות אירופה ) 1864-1863 (

ב 1 הקונסול הבריטי דורש חסות קונסולרית ליהודים )טנג׳יר, 1864 ( 249

ב 2 ״ובכל עת מבקשים עלינו תואנה באמור לנו ] [ מצווה לשוללכם ולהרג

אתכם״ )ששואן, 1864 ( 250

ב 3 ההשלכות ההרסניות של אירועי סאפי ) 1864 ( 251

עריצות באימפריה ) 1877-1867 (

ב 4 מעשי רצח רבים באזור סאפי ) 1867 ( 253

ב 5 מניעת הוצאה להורג של יהודייה שהתאסלמה

)מוגאדור, 1868 ( 257

ב 6 יהודים אולצו להמליח בשבת את ראשיהם הכרותים של פושעים

)רבאט, 1873 ( 259

ב 7 חידוש הגזירה להתהלך יחף )אזמור, 1876 ( 261

ב 8 דוח של יוסף הלוי על אודות יהודי מראכש ) 1876 ( 262

ב 9 פינוי בית הקברות היהודי )פאס, 1877 ( 267

החרב מסביב ) 1895-1880 (

ב 1 0 שריפת יהודי קשיש )פאס, 1880 ( 268

ב 1 1 הקונסול הבריטי איננו רואה לנכון לדרוש ביטולם של מנהגים

משפילים )פאס, 1880 ( 273

ב 12 רצח יעקב דהאן )אנתיפה, 1880 ( 274

ב 13 היהודים בעצומה לסולטאן: "מעולם לא נוהלה אנתיפה כה היטב

כמו בימי המושל הזה" )אנתיפה, 1880 ( 275

ב 14 הווזיר הגדול המרוקאי דוחה תלונות של יהודים )פאס, 1880 ( 276

ב 15 בעל חנות יהודי נרצח וראשו הותז )ווזאן, 1880 ( 277

ב 16 "מוסלמי פאס לא יסכימו ללא התמרמרות או איבה לבטל לפתע נוהג

ההשפלה שנכפה על היהודים זה מאות בשנים בארץ זו" )טנג׳יר, 1880 ( 278

ב 17 מלקות ליהודייה, זוהרה טולדנו )טנג׳יר, 1880 ( 279

ב 18 תלאות במראכש ) 1881 ( 282

ב 19 עריצותו של אלגִ׳לאלי, מושל דמנאת ) 1884 ( 287

ב 20 פליטים מדמנאת מותקפים על ידי חיילי המושל ) 1885 ( 289

ב 21 ״קנאת הדת הטמונה בחדרי לב העמים מפחד הממשלה נראתה על פני חוץ״

)פאס ודמנאת, 1885 ( 289

עשור של דִ׳מיוּת

ב 22 איום בטבח )פאס, 1886 ( 291

ב 23 מבנה יהודי הגבוה ממבנים מוסלמיים מאוים בהריסה )מראכש, 1889 ( 294

ב 24 גירוש משפחות יהודיות )אִמַנתַנוּת, 1891 ( 295

ב 25 ניסיון לחטוף ילדים יהודים )מראכש, 1891 ( 296

ב 26 שורה של המרות דת זורעת הרס )מראכש, 1893 ( 296

ב 27 התערבותו של הקונסול הספרדי מונעת טבח היהודים )תטואן, 1893 ( 299

ב 28 הגִ׳זְיָה מוטלת בצורה משפילה על בני החסות היהודים )מראכש, 1894 ( 300

אנרכיה באימפריה ) 1907-1895 (

ב 29 תלאות בדמנאת ) 1895 ( 301

ב 30 מותו של הסולטאן מביא לגל של רדיפות באזור מראכש ) 1895 ( 303

ב 31 ״אוי על בנות ישראל שהוליכום בשבי ערומות שלולות, והשחיתו את

הבתולות, והתעללו בישראליות ובכהנות״ )דמנאת, 1896 ( 305

ב 32 האוטו־דה־פה של מרקוס אַסַאגִי, יהודי אמריקאי: דוח סגן הקונסול הצרפתי

)פאס, 1900 ( 306

ב 33 המצב הרופף של יהודי מראכש ) 1902 ( 310

ב 34 ״לפעל ולהשתדל בכל מאמצי כחכם לבעבור נהיה גם אנחנו נחשבים כבני

אדם״ )תארודאנת, 1902 ( 313

ב 35 ״כאן תחושת הגלות רודפת אותנו יומם וליל״ )ששואן, 1904 ( 315

ב 36 גורלם של פליטי תאזה ) 1904 ( 316

ב 37 עשר מכות צפרו ) 1904 ( 318

ב 38 סבל יהודי דבדו בידי בּוּ חמארה )דבדו, 1904 ( 319

ב 39 ניסיון להמיר את דתו של ילד יהודי )מראכש, 1904 ( 323

טבח יהודי קזבלנקה וסתאת ) 1908-1907 (

ב 40 חורבן המלאח וביזתו )קזבלנקה, 1907 ( 324

ב 41 "הבחורות השחיתו את פניהן במוט ברזל מלובן כדי לחסוך מעצמן

את זוועת האונס" )קזבלנקה, 1907 ( 328

ב 42 פדיון ילדי ישראל שנשבו בידי הקבילים ״כל הנערות נאנסו״

)סתאת, 1907 ( 330

ב 43 עדות קורעת לב של אב שבתו נחטפה בידי הערבים )קזבלנקה, 1907 ( 331

ב 44 עדות ראייה על הרס המלאח )סתאת, 1908 ( 332

סבל היהודים ערב החסות הצרפתית ) 1912-1908 (

ב 45 "פראי האדם ממתינים להזדמנות הראשונה לפרוק את שנאתם החייתית"

)פאס, 1908 ( 335

ב 46 השר החדש מאלץ את היהודים לעבוד ביום כיפור )פאס, 1909 ( 336

ב 47 יהודים כפויים לעבוד במחסני אבק השריפה ובאורוות של הסולטאן

ללא תשלום ) 1909 ( 337

ב 48 אילוץ ילד יהודי להמיר את דתו לאסלאם בעל כורחו )פאס, 1910 ( 338

ב 49 תיאור מפורט של הביזה והרצח במלאח )פאס, 1912 ( 340

ב 50 השפלות היהודים בעת כיבוש מראכש על ידי אלהיבה ) 1912 ( 344

ביבליוגרפיה 349

ארכיונים וספריות 349

כתבי עת עבריים 349

כתבי עת לועזיים 349

ספרי עזר 351

כתבי־יד 351

מקורות 351

מפתחות 373

מפתח אישים, עמים, שבטים ומוסדות 373

מפתח שמות מקומות ומדינות 385

מפתח נושאים ומונחים כללי 390

מפתח נושאים ומונחים – מצב היהודים 393

ספרים דומים