0
ציונות דתית ח

ציונות דתית ח
היסטוריה, רעיון, חברה
בעריכת: דב שוורץ

"ציונות דתית" הוא כתב עת מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, שעניינו בהיסטוריה של הציונות הדתית, בהגות וביצירה בקרב תנועה זו ובתהליכים העוברים עליה מייסודה בשנת 1902 עד ימינו.

הגיליון השמיני יוצא לאור לרגל חמישים שנות המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג. הוא מכיל מאמרים על הציונות הדתית בתחומים שונים: ארכיונאות, התיישבות, חינוך, מוסיקה, פוליטיקה, רבנות וחברה.

ראש המכון, פרופ' דב שוורץ, מלמד במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר־אילן והוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. פרסם ספרים ומאמרים רבים על ההגות היהודית לדורותיה.

מק"ט:  110-10784 ISSN:  2709-6726 שפה:  עברית גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   07/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

דב שוורץ ועדיה הדר

לתולדותיו של המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג   5

יוסי כץ

"ציונות דתית" בארכיון הרב משה נחום ירושלימסקי שבמכון שוקן    29

יוסי בהרב ויוסי כץ

ביסוס ארגון בני עקיבא ומיסודו כתנועת נוער חלוצית מגשימה בשנים ת"ש-תש"ח (1948-1940)     37

דב שוורץ

מהגנה למיומנות: טקסטים כמקור להוראת מחשבת ישראל ולתוכניותיה בחינוך הדתי הלאומי העל־יסודי (1971-1952)      165

נעמי כהן צנטנר

הממד הקהילתי של זמירות השבת בציבור הדתי־לאומי בישראל       133

אהרון (רוני) קמפינסקי

"המפד"ל לימינך": המפד"ל כאופוזיציה לממשלות העבודה 1996-1992  163

דב שוורץ

הרב שג"ר והציונות הדתית: בחינה מחודשת       189

איתי מוריוסף

הומוסקסואליות וציונות דתית: ניתוח הקונפליקט הפנימי בין העמדה הדתית השמרנית לעמדה הדתית הליברלית    241

מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית ע״ש ד"ר זרח ורהפטיג

עדיה הדר

תעודות לתחילתו של "המדור הדתי" בבית הספר החקלאי מקוה ישראל      277                                   

ספרים דומים