0
הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק
כרך ד – במבט מפויס: עיונים בהגות המאוחרת
דב שוורץ

ספר זה, הרביעי במניין הכרכים פרי עטו של פרופ' דב שוורץ העוסקים בהגותו של הרב סולובייצ'יק, מוקדש בעיקר ליצירתו משלהי שנות השישים של המאה שעברה. מבחינת השיטה הייתה הגותו בשנים אלה פתוחה, ומאמריו ודרשותיו מסתמכים על גישות שונות. מבחינת התכנים מיתן הרי"ד את תפיסת ההתבודדות שלו, והקדיש תשומת לב לקהילה המקראית ולקהילה המודרנית. דמותו של הרב סולובייצ'יק הוארה לא מעט בזכות החיבורים שיצאו לאחר פטירתו, והספר עוסק בתרומה של חיבורים אלה להבנת הממד ההגותי שלו.

כקודמיו, אף הדיון בכרך זה מציע קריאה שיטתית בכתיבתו של הרב סולובייצ'יק, ובוחן את מקורותיה הפילוסופיים והפסיכולוגיים.

פרופ' דב שוורץ, חתן פרס א.מ.ת לשנת 2015, פרסם ספרים ומאמרים רבים במחשבה היהודית לדורותיה. הוא עורך זה שנים רבות את סדרות "מחשבות" ו"ציונות דתית: עבר, הווה ועתיד" בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20331 ISBN:  978-965-226-617-0 שפה:  עברית מספר עמודים:  384 משקל:  650 גרם גודל:  15X22 ס"מ תאריך:   01/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן עניינים

מבוא 9

פרק ראשון החיבורים שיצאו לאחר פטירת הרב סולובייצ׳יק: מה חדש? 23

פרק שני זוגיות פונקציונלית: ״אדם וחוה״ 72

פרק שלישי עיונים בדמותו של אבי המאמינים: (א) דגם תודעתי 126

פרק רביעי עיונים בדמותו של אבי המאמינים: (ב) חוויית הבדידות 172

פרק חמישי על התפיסה התודעתית של ההיסטוריה ועל מקורותיה 217

פרק שישי רולו מיי והרב י״ד סולובייצ׳יק: פסיכותרפיה והגות 267

פרק שביעי תנודתיות וקהילתיות במבט מפויס: המסות 309

אחרית דבר 353

ביבליוגרפיה נבחרת 363

מפתחות 369