0
דיוקן של פרשן

דיוקן של פרשן
ר' אברהם אבן עזרא
אוריאל סימון

על חיי המעשה של ר' אברהם אבן עזרא שרדו ידיעות מעטות מאוד, ועל כן אי אפשר לכתוב ביוגרפיה שלו. לעומת זאת, יש בכתביו שהגיעו לידינו מידע רב על חיי הרוח שלו, המאפשר להרכיב דיוקן אינטלקטואלי. מידע זה מספק לנו גם תשובות לשאלות נוספות, כגון: מהו איש אשכולות ספרדי? מדוע לא עלה ראב"ע לארץ־ישראל? מדוע עזב את ספרד? מהן שלוש המתכונות של פירושיו לתורה? בנוסף, נידונים בספר המתחים שבין עקרון שוויון הדורות לבין יתרון חכמת חז"ל, בין נאמנותיות לבין ביקורתיות במחשבת אבן עזרא, כמו גם דיון בנושא שלילת החושניות ודחיית הנשים של אבן עזרא.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20317 ISBN:  978-965-226-595-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  298 משקל:  700 גרם גודל:  17X24 ס"מ ס"מ תאריך:   11/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 7 

שער הביוגרפיה: ״נאום אברהם הספרדי״

פרק א מימוש האידיאל ההשכלתי של תור הזהב הספרדי: ר׳ אברהם אבן עזרא איש האשכולות 11 

פרק ב למה לא הצטרף ר׳ אברהם אבן עזרא לר׳ יהודה הלוי במסעו לארץ ישראל? 27 

פרק ג מדוע עזב ר׳ אברהם אבן עזרא את ספרד ״בנפש נבהלת״? 44 

א. בחינת ההסבר הפוליטי: רדיפות ה״מייחדים״ 44 
ב. בהגיעו לרומא: שלוש התבטאויות של ראב״ע על משבר בכוח היצירה 50 
ג. אנלוגיות אפשריות מחיי משוררים אחרים שעזבו את מקומם 53 

פרק ד שתילה ודחייה: ר׳ אברהם אבן עזרא מביא את חכמת ספרד 59 

א. בארצות אדום: המשורר הנודד היה למחבר נודד 60 
ב. הפרי הדל של המאמץ הגדול 74 

שער הכתיבה: ״בעבותות הדקדוק נקשר ובעיני הדעת יכשר״ 

פרק ה דבקותו של ר׳ אברהם אבן עזרא בדרך הפשט 87 

א. סיכום הטיעון של שרה יפת 87 
ב. בחינה הרמנויטית של הגדרת הפשט המוצעת ובחינה מתודולוגית של דרכו הפרשנית של ראב״ע 90 

פרק ו שלוש המתכונות של פירושי ראב״ע לתורה: הפירוש הקצר, הפירוש הארוך והפירוש שבעל־פה 110 

שער הביקורת: ״ולא אשא פנים בתורה״

פרק ז עקרון שוויון הדורות ויתרון חכמת חז״ל 135 

א. האומנם הדורות אינם מתמעטים אלא שווים? 135 
ב. האומנם חכמת חז״ל רחבה מחכמתנו?  155 

פרק ח ר׳ אברהם אבן עזרא בין נאמנותיות לביקורתיות 188 

שער תפיסת החיים: ״וחלילה חלילה להיותו בדברי חשק״

פרק ט פטריארכליות סגפנית – שלילת החושניות ודחיית הנשים המגלמות אותה 201 

 

המקומות שבהם נדפסה הגירסה הראשונה של מחצית מפרקי הספר 231 

ביבליוגרפיה 233

מפתחות 259 

מקורות 259 
שמות ועניינים 273 
אישים 282 
חוקרים 286 
מקומות 289 
ספרים דומים