0
הסיפור הפועל

הסיפור הפועל
עיונים חדשים בסיפור החסידי
אבישר הר־שפי

ערב התוועדות לצאת הספר "להדליק נר ביער" - פרטים נוספים

"הספר 'הסיפור הפועל , עיונים חדשים בסיפור החסידי' מעלה תמונה מחקרית חדשה על הסיפורת החסידית. שאלת ראשיתו ומקורותיו של הסיפור החסידי, סוגותיו השונות, מקומו ותפקידו בתנועה החסידית, נידונים בספר באופן מקיף המשלים מרכיב חשוב שהיה חסר במחקר החסידות העכשווי. התובנות המרתקות שעולות בספר על כוחו הפועל של הסיפור, חשיבותן רבה לא רק לחקר החסידות אלא גם לחקר התרבות האנושית, שהדיבור הנרטיבי ממלא בה תפקיד כה מרכזי".

פרופ' צבי מרק

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20325 ISBN:  978-965-226-618-7 שפה:  עברית מספר עמודים:  208 משקל:  500 גרם גודל:  17X24 ס"מ ס"מ תאריך:   11/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

מבוא 11

פרק א: לשאלת ראשיתו של הסיפור החסידי 15

מקורות 17
משלים 21
האישיות הסיפורית 25
חזיונות 26
זיקתה של הסיפוריות לעקרונות יסוד בחסידות 28
א. המגע עם העולם החומרי 28
ב. ״מלֹא כל הארץ כבודו״ 31
סיכום 34

פרק ב: סיפורי התקרבות 37

א. התקרבותו של ר׳ יעקב יוסף בעל ה״תולדות״ נוסח ״מעשיות ומאמרים יקרים״ 38
קריאה בסיפור 41
1. חלוקת הסיפור 41
2. זיהוי השדות 41
3. חלוקה לקטגוריות 43
4. התפתחות הסיפור 43
סיכום מתודי 45
החלפת ההנהגה 45
תפקידו של הסיפור 46
דמותו של ר׳ יעקב יוסף והמהפך שעבר 47
סיפור התקרבותו של ר׳ יעקב יוסף ב״שבחי הבעש״ט״ 51
ב. התקרבות ה״מגיד״ 53
נוסח ״כתר שם טוב״ 53
עיון בסיפור 55
נוסח ״שבחי הבעש״ט״ 58
עיון בסיפור 61
סיכום 64

פרק ג: תמורות בתפיסת הסיפור בחסידות – בין ״ייחוד״ ל״זיווגא דקטנות״ 65

״כי כסתה פניה״ – סיפורי התורה כלבוש 66
הגישה העל־היסטורית 70
״שהיה מלביש בהם חכמתו הזכה״: סיפורי המעשיות של הצדיק כלבו ש 72
זיווגא דקטנות 74
חריגות 78
התפיסה הקיומית 80

פרק ד: ״ועתה יש נחל נובע מקור חכמה״ – המפנה של ר׳ נחמן מברסלב לסיפורי המעשיות 82

א. המפנה אל עבר סיפורי המעשיות 84
תורה ס׳: מעשיות של שבעים שנים 85
מעשיות של שנים קדמוניות 86
״ליקוטי מוהר״ן תניינא״ ע״ח: דרך ארץ ישראל 89
תורה ס׳ ותורה ע״ח: ״שנים קדמוניות״ ו״דרך ארץ ישראל״ – זיקה ושונ י 92
״שופריה דאדם הראשון״ 93
המפנה 96
ב. הזיקה לרשב״י 97
״לקבל התורה״ 98
״כי לא תִשָּׁכח מפי זרעו״ 103

פרק ה: פנטסיה ואמונה בסיפוריו של ר׳ נחמן מברסלב 106

״המהלך בדרך יחידי״: היציאה מן הסדר כמשיבה את הסדר 109
״ותמונת ה׳ יביט״ 115
״עד אחר הפתח״ 123
אמונה ופנטסיה 125
סיפורי מעשיות 126
סיפורים ותורות 127
״בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים יש בהם נסתרות הרבה״ 128
הפן המשיחי 131

פרק ו: הסיפור פועל הישועה 134

״בדבר ה׳ שמים נעשו״: התפיסה הלשונית והסיפור 135
הפשטת הגשמיות 139
״רק להראות מה שעשה ואיך עשה״: מקור והמשכה 148

פרק ז: הסיפור החסידי – בין מוקדם ומאוחר, גולמי ומעוצב 151

מודעוּת חסידית 152
ניצנים מוקדמים לשבחים מאוחרים 155
1. צִנזור 157
2. עיצוב 158
מגמות מאוחרות בסיפור התקרבות ר׳ יעקב יוסף 160
הסיפור הגולמי והמעוצב 161
״דברי משיח״ 162

פרק ח: קריאה שמעבר למלים – הסיפור כהתרחשות וסיפור האנקדוט ה 166

א. ״מעשה הסיפור עצמו מאורע הוא״: הסיפור כהתרחשות 168
הסיפור כאתוס 170
ההיגוד הפועל 171
ב. סיפורי אנקדוטה: קריאה לקאניאנית בסיפור החסידי 174
לאקאן והסיפור החסידי 175
המנגן שעיניו מכוסות 177
״היכן יש לך עולם הזה שלך?״ 179
סיפורי התעוררות 180

אחרית דבר 182

ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים 184

מפתחות 199

ספרים דומים