0
רש

רש"י והפולמוס היהודי־הנוצרי
אברהם גרוסמן

ערב השקה - הקלטה

זוכה פרס נשיא אוניברסיטת בר־אילן לשנת תש״ף

רש״י ראה לפניו שלוש שליחויות קדושות, ולהן הקדיש את מפעלו הספרותי המגוון: פרשנות המקרא והתלמוד, חיזוק הקהילה היהודית, פולמוס עם הנצרות. בעוד ששתי השליחויות הראשונות זכו לעיסוק נרחב בספרות המחקר, השליחות השלישית נדונה באופן חלקי בלבד. "רש״י והפולמוס היהודי־הנוצרי" בא למלא חלל זה. החיבור נכתב בפרספקטיבה היסטורית רחבה הכוללת את פועלו של רש״י בתחומים רבים ומגוונים, הקשורים במישרין או בעקיפין בפולמוס היהודי־הנוצרי שצבר תנופה גדולה בימיו. הכנסייה הנוצרית במאה השלוש־עשרה ראתה ברש״י את אויבה העיקרי בטענה שהוא פגע בקדושי הנצרות ובמאמציה להעביר יהודים על דתם. רש״י מתגלה בחיבור זה כמי שנטל על עצמו אחריות כבדה לגורלם של גולי ישראל בימיו ובמיוחד באירופה, וכאדם תקיף ונמרץ בניגוד לתדמיתו המקובלת. רבים מדברי הפולמוס של רש״י נמחקו בידי הצנזורה הנוצרית, מחיקות המשתקפות בדפוסי הפירוש. מנגד, דברי הפולמוס של רש״י נשתמרו בכתבי־יד, שבהם נעשה שימוש נרחב בספר.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20315 ISBN:  978-965-226-605-7 שפה:  עברית מספר עמודים:  412 משקל:  950 גרם גודל:  17X24 ס"מ תאריך:   05/2021 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

פתח דבר 9

הקדמה: הפולמוס הדתי בהתפתחותו 13

הצגת הנושא 13 ; הפולמוס במאות השנייה עד העשירית 15 ; איזידור מסביליה ואגוברד מליון 18 ; הפולמוס במאות ה־ 11 וה־ 12 20 ; גזירות תתנ"ו והשפעתן 21 ; כיבוש ארץ־ישראל בידי הצלבנים והשפעתו על הפולמוס 22 ; "הרנסאנס של המאה ה־ 12" ורישומו 27 ; פולמוס בין מלומדים ופולמוס עממי 32 ; האמנות ככלי שרת בידי הכנסייה הנוצרית 40 ; הצנזורה הנוצרית והפולמוס 41

פרק א: תחושת השליחות של רש״י 45

הצגת הנושא 45

שלוש השליחויות 49

א. הפצת תורה ברבים 49 ; ב. חיזוק אושיות הקהילה וביסוס חיי המשפחה 52 ; ג. המאבק בתעמולה הנוצרית 62

פרק ב: שבעה ספרי מקרא והפולמוס 68

הצגת הנושא 68

פירוש רש״י לישעיהו 69

קווי ייחוד 69 ; הנצרות כמושא של נבואות סתמיות 71 ; הסבל בגלות ואכזריות השליטים 74 ; הזכירה לנצח של סבל הגולים 75 ; פולמוס דתי עם הנצרות 76 ; גורל השארית 80 ; האם כתב רש״י את פירושו לישעיהו לאחר גזירות תתנ״ו? 84

פירוש רש״י לזכריה 88

קווי ייחוד – נבואות סתומות ומשמעות ה״מראות״ 88 ; מקורותיו של רש״י 89 ; הפולמוס עם הנצרות 92 ; נבואות סתמיות נגד הנצרות 92 ; פיצוי היהודים על סבלם בגלות 92 ; עליונות ישראל 97 ; תדמית השליטים הנוצרים 98

פירוש רש״י לתהילים 100

קווי ייחוד 100 ; כתובים סתמיים והפולמוס 102 ; הרקע לפולמוס האינטנסיבי בתהילים 107 ; דרשות מקוריות והפולמוס 112

פירוש רש״י למשלי 114

קווים אופייניים 114 ; הנוסח המקורי של פירוש רש״י למשלי 115 ; פירושים אלגוריים כפולמוס עם הנצרות 116

פירוש רש״י לשיר השירים 121

קווי ייחוד 121 ; הקדמת רש״י לפירושו 123 ; האהבה הנצחית בין ה׳ לישראל 124 ; ״בנות ירושלים״ והפולמוס 125 ; דרשות מקוריות בפירוש רש״י 125 ; הגלות ותכליתה 132

פירוש רש״י לאיכה 135

קווי ייחוד 135 ; הגישה הנוצרית 136 ; איכה ג והפולמוס 138 ; הרלוונטיות לזמנו של רש״י 140

פירוש רש״י לדניאל 142

קווי ייחוד 142 ; מעלת חזונותיו של דניאל 143 ; כסאות המשפט במרום 145 ; ארבע המלכויות 146 ; חזונות אפוקליפטיים וחישוב הקץ 148 ; בין מתייוונים לנוצרים 154

פרק ג: פולמוס מפורש עם הנצרות 155

הצגת הנושא 155 ; הפולמוס בספר תהילים 156 ; הפולמוס בספר ירמיהו 162 ; פולמוס מפורש בספר דניאל 162 ; בין מתייוונים לנוצרים 164 ; ״תתנם לחרפה״ 167

פרק ד: נבואות סתמיות כנגד הנצרות 170

הצגת הנושא 170 ; הגיוון והמניעים לשכיחות התופעה 178

פרק ה: רתיעה מקירבה אל נוכרים 183

הצגת הנושא 183 ; מגעיו של רש״י עם הסביבה הנוצרית 184 ; מלכות שלמה 186 ; המפגש עם אדום 190 ; התנגדות לביטויי קירבה אל נוכרים 191 ; היחס אל כורש 198 ; צביעות הנוצרים 200 ; רתיעה מ״חכמה״ 201 ; קירבה חלקית בלבד באחרית הימים 205

פרק ו: אקטואליזציה ועידוד הגולים 207

הצגת הנושא 207 ; נבואות סתמיות ואקטואליזציה 208 ; הגלות וסבלותיה 210 ; קללת הגלות 217 ; תכלית הגלות 218 ; עושק היהודים 218 ; אכזריות השליטים הנוצרים 221 ; הפיתוי להמרת דת 222 ; המגמה האקטואלית ופירוש רש״י לאיכה 224 ; הגאולה 224 ; הציפייה לגאולה המובטחת 227 ; עבד ה׳ 229 ; איבת ה׳ ל״אדום״ 230 ; נפילת הנוצרים בידי ישראל 230 ; המספד הגדול בירושלים 231 ; מעלת עם ישראל בעידן הגאולה 231 ; משמעות הניסים 232 ; חזונות אפוקליפטיים בספר דניאל וחישוב הקץ 235 ; עוצמת הנחמות בספר ישעיהו 235

פרק ז: בחירת המדרשים ושינוי נוסחם 237

הצגת הנושא 237 ; בחירת המדרשים 240 ; שינויים בנוסח המדרש 246

פרק ח: דרשות מקוריות של רש״י והפולמוס הדתי 256

הצגת הנושא 256 ; ריבוי משמעויות בפירוש רש״י למקרא 257 ; דרשות מקוריות בפירוש רש״י לשיר השירים 263 ; זיהוי ה״שולמית״ והפולמוס 265 ; ״בנות ירושלים״ והפולמוס 266 ; הטל והעיניים 268 ; דרשות מקוריות בפירוש רש״י לישעיהו 270 ; דרשות מקוריות בפירוש רש״י לתהילים 271 ; דרשות מקוריות בפירוש רש״י למשלי 276

פרק ט: אהבת יעקב ושנאת עשיו 282

הצגת הנושא 282 ; התעלמות ממדרשים ביקורתיים 282 ; ימי ילדותם של יעקב ועשיו 285 ; יעקב ועשיו בבגרותם: מכירת הבכורה ולקיחת הברכות 287 ; יעקב במסורת  הנוצרית 289 ; יעקב בבית לבן 292 ; המפגש עם עשיו 293 ; מכירת יוסף וההשתקעות במצרים 295 ; עדיפות יעקב וזכותו לדורות 296

פרק י: מעלת עם ישראל ועליונותו הנצחית 304

הצגת הנושא 304 ; זכות אבות 305 ; קבלת התורה 305 ; קיום המצוות 308 ; ישראל העם האהוב 310 ; הנבואה ומעלת ישראל 313 ; לימוד זכות על ישראל 316 ; ייסורי תמורה: עם ישראל וחטאי האומות 318 ; עליונות ישראל נצחית 321 ; דאגה לתדמית עם ישראל 326 ; מעלתם של חכמי התלמוד 329 ; גורלם של הנוכרים בעידן הגאולה 330

אחרית דבר 337

רשימת קיצורים וביבליוגרפיה 343

מפתחות 369

אברהם גרוסמן, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, זכה בפרסים יוקרתיים ובהם פרס ביאליק לחכמת ישראל לשנת תשנ"ז ופרס ישראל בחקר ההיסטוריה היהודית לשנת תשס"ג. הוא חיבר עד היום תשעה ספרים, ובהם "חכמי אשכנז הראשונים", "חכמי צרפת הראשונים", "חסידות ומורדות", "תמורות בחברה היהודית בימי־הביניים".

אילן, נ', "רש"י נגד הכנסייה: מחקר למדני ונועז שעוקף את מעללי הצנזורה", מקור ראשון, 08.08.2021 (PDF)

ספרים דומים