0
A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic

A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic
מהדורה שנייה מורחבת
מיכאל סוקולוף

הארמית היהודית של בבל היתה לשון הדיבור והכתיבה של יהודים שחיו באזורים שבימינו הם חלקים מעיראק ואיראן, מן המאה ה-3 עד ה-10 לסה"נ, תקופה המקבילה לתקופת התלמוד ולתקופת הגאונים. בתקופה זו התהוותה היצירה היהודית הגדולה ביותר לאחר המקרא , התלמוד הבבלי' שמאז חיבורו ועד ימינו' הוא יסוד דומיננטי בתרבות היהודית. אף הגאונים, שהנהיגו את העם היהודי בבבל לאחר תקופת חכמי התלמוד, כתבו חיבורים הלכתיים רבים בארמית, משום ששפה זו המשיכה לשמש כלשון דיבור וכתיבה משך כמה מאות שנים לאחר הכיבוש המוסלמי.

ייחודו של המילון החדש, בכך שהוא מבוסס על הקורפוס המלא של הארמית היהודית הבבלית על פי כתבי-היד, ואילו כל המילונים הכוללים את אוצר הלשון של הארמית היהודית של בבל נתחברו על סמך המהדורות המודפסות המאוחרות, המשובשות, של התלמוד הבבלי, כמו כן מילון זה כולל את אוצר הלשון המיוחד של תקופת הגאונים, של כתבי ענן בן דוד ושל הקערות המגיות.

המילון כולל 8,000 ערכים. קישור למפתח של כל מראי המקומות המפנים לערכים במילון מצורף מטה.

הערות המחבר על הופעת המהדורה השנייה:

הצורך במהדורה חדשה של המילון נובע מכמה התפתחויות חשובות שקרו מאז הופעת המהדורה הראשונה:

לגבי הטקסט של התלמוד:

היום יש גישה מקוונת למעשה לכל הגניזה הקאהירית, שבה קטעים רבים עתיקים של התלמוד הבבלי, המביאה לפנינו עדויות קדומות רבות ושונות מן המקובל התלמודי. בשנים האחרונות חומר זה נוצל בידי חוקרים רבים בפרסומיהם ותוצאות המחקרים הללו מובאים במהדורה החדשה.

לגבי החומר הלא תלמודי:

המהדורה הראשונה כללה את אוצר המילים של הטקסים המאגיים המעטים שפורסמו עד אז, חלק גדול במהדורות פגומות. מאז - לא רק שטקסטים אלו זכו למהדורות חדשות מתוקנות, אלא מאות רבות של טקסטים חדשים פורסמו וזכו למהדורות מעולות.

החומר האטימולוגי:

חלה התקדמות נוספת בכל הקשור לאטימולוגיות של המילים הארמיות מן הפרסית והאכדית.


מילון זה חיוני לכל חוקר העוסק בתחומי הארמית, השפות השמיות וספרות חז"ל, ובמיוחד לעוסקים בתלמוד הבבלי.
לתוכן העניינים

מק"ט:  110-10746 ISBN:  978-965-226-405-3 שפה:  עברית מספר עמודים:  1292 משקל:  2055 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   09/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים