0
רווקות מתמשכת בציונות הדתית

רווקות מתמשכת בציונות הדתית
דתיות ואינדיבידואליזציה במודרנה המאוחרת
ארי אנגלברג

במודרנה המאוחרת נוצרה מציאות חדשה בחברות מערביות: צעירים אינם ממהרים להינשא ומעדיפים ליהנות מהחופש בטרם יתמסדו, ובמקביל הציפיות לגבי זוגיות ונישואים השתנו. שינויים אלה קשורים לתהליכי אינדיבידואליזציה ועלייה בחשיבות הפרט. בעשורים האחרונים תופעה זו הגיעה גם לציבור הציוני־דתי בישראל ונוצרו ריכוזים אורבניים של רווקות ורווקים דתיים , 'ביצות הרווקים'. בציונות הדתית נתפסה תופעה זו כבעיה, ובמשך השנים מיזמים מגוונים ניסו 'לייבש את הביצות'.

הספר מתאר את המפגש בין הציונות הדתית לתופעה גלובלית זו כפי שהוא משתקף בנרטיבים של רווקים ורווקות דתיים. השאלות העומדות במוקד הספר הן: מה מייחד את תהליך החיזור בציבור הציוני־דתי ומה ניתן ללמוד ממנו על הציפיות לגבי זוגיות? כיצד מתמודדים הרווקות והרווקים עם המתח בין הנרטיב המערבי־ליברלי הגורס שיש לנצל את שנות הרווקות לצבירת חוויות, לבין ההשקפה הדתית המעודדת הקמת משפחה בגיל צעיר? מה הם האתגרים הנצבים בפני רווקות ורווקים בדת שהיא משפחתית וקהילתית? ומה עמדתם של רבנים ומחנכים ביחס לסוגיות אלה? הספר עוקב אחר סיפורם המרתק של מי שמצויים בחזית המפגש בין האורתודוקסיה למודרנה המאוחרת וחוצבים לעצמם מסלול חיים חדש, שדורות קודמים של יהודים שומרי תורה ומצוות לא הכירו.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20295 ISBN:  978-965-226-593-7 שפה:  עברית מספר עמודים:  240 משקל:  500 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   07/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

מבוא..11

מבנה החיבור.. 12

ציונות דתית... 13

דת, משפחה ורווקּות בציונות הדתית... 17

בירור מושגִ י: אורתודוקסיה מודרנית במודרנה המאוחרת... 19

אוכלוסיית המחקר ושיטת המחקר.... 23

פרק 1 :אהבה רומנטית בציונות הדתית.....29

מנישואי שידוך לנישואי אהבה, ומשם לזוגיות אינטימית .. 30

תסריט המפתח הציוני־דתי לחיזור ונישואים ..... 35

פרק 2 :עמדות רבנים, יוצרים ורווקים דתיים על אהבה רומנטית ...41

רבנים ... 41

זרמי עומק: אהבה רומנטית ביצירה הציונית־דתית .... 46

בין השיח הרבני ל"שטח" ......49

סיכום ודיון . 56

פרק 3 :תרבות הצרכנות, יחסי מגדר ואינטימיות בדייטים ציונים־דתיים..59

הרווקים הדתיים והמודרנה המאוחרת..... 59

תרבות הצרכנות ותהליך החיזור ...... 60

יחסי מגדר בתהליך החיזור .... 64

תפקידי מגדר כמוקד לקונפליקט בדייטים.... 67

תופעה החוזרת על עצמה בהיסטוריה של האורתודוקסיה? .... 75

אינטימיות..... 79

הפרדה מגדרית ושאיפה לאינטימיות.... 81

נורמות החיזור הציוניות־דתיות והשאיפה לאינטימיות ... 86 סיכום....... 90

מקום טוב באמצע(?): בין חרדים לחילונים .....92

פרק 4 :שייכות מגזרית־דתית ותסריטי חיזור ונישואים בישראל....95

שינויים בשלבי מעגל החיים במעמד הבינוני־גבוה במדינות המערב ובישראל..... 95

מגזרים ותסריטי מעגל החיים.....97

גיל הנישואים המועדף על רווקות ורווקים ......103

הלחץ להינשא בגיל הרצוי ...105

בין רווקים לרווקוֹת .....111

החיים בין תסריטים והחשש ליפול בין הכיסאות .....112

סיכום....118

פרק 5 :בין ביצת הרווקים לקהילה הממוסדת............ 121

הביצה במבט משווה........122

הממסד הציוני־דתי וחברת הרווקים בביצה.......125

החיים בביצות .....127

מיפוי הביצות ........127

שבתות, חגים וימי חול בביצה......129

השבת כמוקד סימבולי של משבר הרווקות......130

גבולות הביצה: ההפרדה בין נשואים לרווקים ....132

השיח האמביוולנטי על הביצה .........134

בין כמיהה לביצה לבין רתיעה ממנה.......134

האם המגורים בביצה מעכבים את הנישואים? ........136

רווקים רווקות ובתי כנסת קהילתיים........138

האם הרווקות והביצה מאיימות על "ערכי המשפחה"?....142

סיכום....146

פרק 6 :אתגרים דתיים: המשיכה לתרבות הצעירים והבדידות ..... 149

משפחה ודת.......149

רווקּות ודת במבט משווה....150

קסם תרבות הצעירים ודיכאון הבדידות: אלמנטים המרחיקים רווקים מדתיּות אדוקה .......153

כוח המשיכה של תרבות הצעירים המערבית ......153

גילה ............158

נטע ..........160

בדידות, אנומיה וחריגות מגדרי ההלכה ....161

סיכום.........165

פרק 7 :דרכי ההתמודדות עם האתגרים הדתיים ........ 169

מורטוריום: "זה המצב היום, ובשנה הבאה נעשה משהו אחר" ......171

תומר .......172

יוני .....174

פרשנות.....176

ספקנים בוחני גבולות...177

דביר.......177

שרון...........179

פרשנות........182

המקפידים............185

שי ...........185

שרה ......186

נשים דתיות ואל אישי ..188

תמר.....189

שרית ......190

פרשנות.........192

סיכום ודיון .....195

רווקּות וספקטרום הדתיות הציוני־דתי.....197

פרק 8 :מבט לעתיד – אינדיבידואליזציה ודתיות.... 201

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים.......... 211

מפתח השמות והעניינים...... 227

ספרים דומים