0
 ספר המספיק לעובדי השם (כתאב כפאיה אלעאבדין) לר' אברהם בן הרמב

ספר המספיק לעובדי השם (כתאב כפאיה אלעאבדין) לר' אברהם בן הרמב"ם
מהדורה שנייה מתוקנת
ניסים דנה

ר' אברהם בן הרמב"ם היה בעל אישיות מגוונת ובלתי שגרתית. שימש כנגיד על יהודי מצרים, היה ממשיך נאמן של תורת אביו ופרסם חיבורים אחדים להגנה על השקפותיו. עם זאת הוא הנהיג כת של חסידים בארצות המזרח התיכון שדרכי פולחנם היו שונות לחלוטין מהמקובל ביהדות כמו: היטהרות חמורה לפני התפילה (כולל רחיצת רגלים), היערכות בשורות בבית הכנסת, ועוד.

מכלול תיקוניו אלו פורשו על-ידי מתנגדיו כרצון להכניס שינויים רעיוניים ("בדעה") ביהדות, והם באים לידי ביטוי בספרו זה היוצא לאור, לראשונה בשלמותו, על-פי כתב-יד יחיד.

המהדורה מכילה את המקור הערבי עם תרגומו לעברית, וכן מבואות היסטוריים-הלכתיים-לשוניים, וציון מקורות.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20287 ISBN:  978-965-226-447-3 שפה:  עברית מספר עמודים:  358 משקל:  800 גרם גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   07/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

הקדמה 9

חלק ראשון – מבוא 15

תיאור כתב־היד 15

הראב״ם ועולמו הרוחני כפי שהם משתקפים בכתב־היד 16

סקירה דקדוקית על הלשון הערבית־היהודית של כתב־היד 57

חלק שני – כתאב כפאי̈ה אלעאבדין

מקור ותרגום בליווי הערות וציון מקורות 61

הקדמת המהדיר 65

המקור הערבי ותרגומו לעברית 67

פירוט הנושאים הנדונים בפרקי כתב־היד 331

קיצורים וביבליוגרפיה 335

מפתח השמות והעניינים 341

ספרים דומים