0
מרוממות לחרדה

מרוממות לחרדה
הציונות הדתית בעשור הראשון של המדינה
אשר כהן, דב שוורץ

ספר זה עוסק בהתמודדותה של הציונות הדתית עם הקמת המדינה ושנותיה הראשונות במישורים התיאולוגי והמעשי. הספר בוחן מצד אחד את תודעת הנס והפריצה התאולוגית שבהקמת המדינה, ומצד שני את התגובות של הציונות הדתית לנוכח הסוגיות שהעסיקו את חיי היום יום. הספר מתאר כיצד התערבלו רגשות חגיגיים של השגחה, גאולה וצדקת הדרך, עם רגשות של תסכול, רדיפה וחרדה לנוכח מעמדה של הציונות הדתית כמיעוט בפוליטיקה, בחינוך ובחברה אל מול התעצמות של דומיננטיות חילונית. בניתוח רב תחומי הספר עומד בניתוח רב תחומי על יסודות התודעה הציונית הדתית ודפוסי פעילותה בשנים מאתגרות.

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה
לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20296 ISBN:  978-965-226-594-4 שפה:  עברית מספר עמודים:  254 משקל:  500 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   06/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

הקדמה..................................................................................................................................... 9 

פרק א: פוליטיקה הסדרית: מסגרת היסטורית ומושגית......................................... 13 

העשור הראשון: לתיחומה של תקופה....................................................................... 13 

המורשת הפוליטית של היישוב.................................................................................. 15 

בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית ...................................................................... 16 

מיעוט דתי בעידן של דומיננטיות – הברית ההיסטורית............................................ 18 

פוליטיקה הסדרית ...................................................................................................... 21 

דפוסי הדגם ................................................................................................................ 22 

1. הימנעות מהכרעה ברורה וחד־משמעית במחלוקת.............................................. 22 

2. הימנעות מהפעלת עקרון הרוב......................................................................... 23 

3. קואליציות רחבות מהנדרש ושיתוף הקבוצות היריבות בשסע ............................. 24 

4. הימנעות מחציית קווים אדומים....................................................................... 25 

5. חלוקת תגמולים ושיטות יחסיות ...................................................................... 26 

6. אוטונומיות בסוגיות רגישות............................................................................ 26 

7. העברת הכרעות לרשויות המקומיות................................................................. 27 

8. העדפת פתרונות מנהליים על פני חקיקה ראשית................................................ 28 

גורמים ותנאים מעודדים לפוליטיקה הסדרית ........................................................... 28 

1. חברה מגוונת מבחינת ההשתייכות הדתית......................................................... 29 

2. סולידריות לאומית.......................................................................................... 30 

3. איום חיצוני קיומי .......................................................................................... 30 

4. איום פנימי ................................................................................................... 31 

5. שסעים צולבים .............................................................................................. 31 

6. מנהיגות חזקה ............................................................................................... 32 

פרק ב: סוגיות דת ומדינה............................................................................................... 35 

חקיקה דתית – בין חזון לפרגמטיזם.......................................................................... 37 

הוויכוח על החוקה..................................................................................................... 40 

חוק שיווי זכויות האישה תשי"א ............................................................................... 43 

שבת............................................................................................................................ 45 

גיוס בני ישיבות ......................................................................................................... 49 

שירות לאומי לבנות.................................................................................................... 52 

מיהו יהודי?................................................................................................................ 54 

פרק ג: בין אידאולוגיה לתאולוגיה: איחוד המזרחי והפועל המזרחי................ 61 

(א) רקע....................................................................................................................... 62 

מרד .................................................................................................................. 62 

התהליך............................................................................................................. 63 

השיקולים.......................................................................................................... 65 

(ב) תמיכה: תאולוגיה ופוליטיקה.............................................................................. 66 

התמונה הגדולה................................................................................................. 66 

הביקורת על המזרחי: (1) ברנשטיין ..................................................................... 69 

הביקורת על המזרחי: (2) שפירא......................................................................... 71 

ביקורת על עמדת האיחוד ................................................................................... 72 

(ג) התנגדות: אידאולוגיה ופוליטיקה........................................................................ 73 

מעשה מול מדינאות ........................................................................................... 73 

מדינת התורה..................................................................................................... 75 

(ד) מאבקו הקיומי של המזרחי .................................................................................. 77 

(ה) המסד התאולוגי ................................................................................................... 79 

סנגוריה............................................................................................................. 80 

ראייה מחודשת .................................................................................................. 82 

(ו) סיכום..................................................................................................................... 85 

מבט מפוכח....................................................................................................... 85 

הנמקות............................................................................................................. 87 

פרק ד: בין חזון לפרגמטיזם: עלייתו ודעיכתו של חזון מדינת התורה............. 89 

התעוררות והתמודדות במעבר מיישוב למדינה, 1949-1947 .................................... 92 

בין קידוש החדש לנאמנות לישן: מדינת התורה בין שני קטבים .............................. 98 

בין הנהגה דתית להנהגה פוליטית ........................................................................... 104 

הוויכוח על חידוש הסנהדרין ................................................................................... 111 

הסנהדרין כאמצעי מהפכני לעיצובה של המציאות: עמדות התומכים ................... 116 

פולמוס נריה-ליבוביץ כציון דרך בדעיכת חזון מדינת התורה................................. 121 

רקע כללי .................................................................................................................. 123 

גישתו של ליבוביץ כחלק מהוויכוח הלגיטימי הפנימי בציונות הדתית.................. 124 

גישתו של ליבוביץ כאתגר חיצוני מסוכן – גישת הרב נריה ................................... 127 

דעיכה ....................................................................................................................... 131 

פרק ה: התגבשות התודעה הציונית הדתית ........................................................... 133 

(א) הגאולה והנס...................................................................................................... 135 

הקמת המדינה ................................................................................................. 136 

שיטה.............................................................................................................. 141 

המסד התאולוגי ............................................................................................... 146 

גאולה ואדמה .................................................................................................. 152 

מלחמת העצמאות: (1) ניסים ונפלאות ............................................................... 153 

מלחמת העצמאות: (2) קולות אחרים................................................................. 160 

התמתנות......................................................................................................... 164 

(ב) התפכחות............................................................................................................ 167 

דחייה מכוונת .................................................................................................. 167 

מבצע קדש...................................................................................................... 168 

החילון והסוציאליזם......................................................................................... 170 

אחריות ........................................................................................................... 176 

יום קטנות: (א) דתיות ...................................................................................... 177 

יום קטנות : (ב) פוליטיקה ................................................................................ 182 

(ג) דרכי התודעה...................................................................................................... 187 

תסכול וחרדה .................................................................................................. 188 

ניצול התסכול .................................................................................................. 195 

המזרחיים: תסכול בתוך תסכול ......................................................................... 198 

(ד) המאבק הרוחני ................................................................................................... 200 

חינוך והכשרה ................................................................................................. 200 

השיח.............................................................................................................. 207 

שפינוזה: סמל ומציאות .................................................................................... 210 

(ה) סיכום.................................................................................................................. 213 

ביורוקרטיה ..................................................................................................... 214 

מאפייני התודעה .............................................................................................. 216 

חברה.............................................................................................................. 218 

שאלת האחריות ............................................................................................... 219 

תיקוף ............................................................................................................. 221 

ביבליוגרפיה....................................................................................................................... 225 

מקורות ........................................................................................................... 225 

מחקרים .......................................................................................................... 228 

מפתח השמות והעניינים................................................................................................ 235 

 

פרופ' דב שוורץ מכהן כראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר־אילן. פרסם ספרים ומחקרים רבים על ההגות היהודית לדורותיה, ובהם: הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק (שלושה כרכים, תשס"ח; תשע"ה); מאחדות לריבוי: סיפורה של התודעה הציונית הדתית (תשע"ח); על חבל דק: דמוקרטיה וערכיה בהגות הציונית הדתית (תשע"ח); מפגשים: פרקים באסתטיקה יהודית (תשע"ט).

פרופ' אשר כהן מכהן כראש ביה"ס לתקשורת באוניברסיטת בר־אילן. פרסומיו עוסקים בעיקר בסוגיות דת, חברה ומדינה בישראל, ובהם: הטלית והדגל – הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה (תשנ"ח); מהשלמה להסלמה – השסע הדתי־חילוני (תשס"ג); יהודים לא־יהודים – זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי (תשס"ז).

ספרים דומים