0
בן ציון מאיר חי

בן ציון מאיר חי
הרב עוזיאל – הגות, הלכה והיסטוריה
בעריכת: אלימלך וסטרייך, עמיחי רדזינר, צבי זוהר

הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל (1953-1880), שהיה הראשון לציון והרב הראשי הספרדי השני בארץ-ישראל (והראשון במדינת ישראל), מנהיג ציבור לאורך עשרות שנים, בעיקר בארץ אך גם ברבנות קהילת סלוניקי, עסק באופן אינטנסיבי בכתיבה. כתיבתו הענפה, שנדפסה בעשרות כרכים, מורכבת מסוגות ספרתיות שונות: תשובות הלכתיות, פרשנות וחידושים, הגות ואיגרות בנושאים שונים. אולם על אף היקפה הרחב ומקומו המרכזי בין רבני המאה העשרים, דומה שיצירתו ואישיותו לא זכו למקום ראוי דיו, והמחקר על אודותיו דל יחסית. זאת ועוד. נראה שגם העולם הדתי והרבני לא הפנים בצורה משמעותית את יצירתו ההלכתית וההגותית של הרב עוזיאל, שבמקרים רבים הייתה חדשנית ומקורית והציגה התמודדות מרתקת עם אתגרי הזמן: החילוניות, הציונות, ההתיישבות החקלאית, הקמת המדינה, קיבוץ הגלויות, התקדמות המדע, מעמד האישה ועוד ועוד.

הקובץ שבידיכם בא לתקן מעט את מצב הדברים ולהעשיר את ידיעותינו על הרב עוזיאל ועל יצירתו ומורשתו. שלושה מדורים בקובץ: פילוסופיה והגות, משפט עברי והלכה, פעילות ציבורית והנהגה, וכלולים בו שנים עשר מאמרים, פרי עטם של טובי החוקרים בתחום, וכן פתח דבר, המציגים מזוויות מבט שונות נדבכים מרכזיים מדמותו ויצירתו של הרב עוזיאל. מתוך כך מרים הקובץ תרומה ניכרת הן לחקר ההלכה וההגות הרבנית של המאה העשרים בכלל והן לשיח הציבורי על דרכן של ההלכה ושל ההגות היהודית בהווה ובעתיד, לנוכח תמורות העת החדשה והקמת מדינת ישראל.

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20290 ISBN:  978-965-226-548-7 שפה:  עברית מספר עמודים:  384 משקל:  600 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   04/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

פתח דבר 3 

א. פילוסופיה והגות 

חנוך בן־פזי 

הכתב, הלשון והשבת: עיון פילוסופי במושג העדות בספר ״מכמני עזיאל״ 11 

יעקב הדני 

הגיוני תפילותיו של הרב עוזיאל 37 

צבי זוהר 

הרב עוזיאל – יחיד, לאום, אנושות 73 

נסים ליאון 

רומנסת הזיכרון של הרב עוזיאל 103 

אבי שגיא 

נאמנות הלכתית בהגותו של הרב עוזיאל 123 

דב שוורץ 

על מעמדו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל כהוגה ציוני דתי 137 

ב. משפט עברי והלכה 

מאיר דובדבני 

״דלא תיקום בארור״: ייחודיות שיקולי פסיקותיו של הרב עוזיאל בנושא ההפלות 171 

אלימלך וסטרייך 

זיקת הרב עוזיאל לפסקים של חכמים בני משפחת חזן 191 

נעמה סט 

״משום עיגונא אַקילו בה רבנן״: שיטתו של הרב עוזיאל בהבנת הקולא וביישומה 233 

ג. פעילות ציבורית והנהגה 

גילה הדר 

הרב עוזיאל בסלוניקי )שבט תרפ״א – אדר תרפ״ג) 265 

מלכה כ״ץ 

״לבנות את הארץ בדרכנו ברוב מנין״: הרב עוזיאל והדרך הדמוקרטית בציונות הדתית בימי טרום־מדינה – היבטים היסטוריים 297 

יצחק כרם 

פעילותו של הרב עוזיאל בהצלת יהודי יוון ובשיקום הניצולים לאחר השואה 329 

מפתח 351