0
פנים במחשבת ההלכה

פנים במחשבת ההלכה
פעמי תחייה הלכתית במשנתו של הרב ד"ר מרדכי פוגלמן
יצחק הרשקוביץ

בסדרת מחשבות בעריכת דב שוורץ

בספר זה נפרשת מחשבתו ההלכתית של הרב ד"ר מרדכי פוגלמן (1898 ;1984, להלן: רמ"פ), שכיהן כרבה של קטוביץ עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן כרבה של הקהילה בקריית מוצקין.

שו"ת "בית מרדכי", המגנום אופוס ההלכתי של רמ"פ, מציג מודל פסיקה חדשני ונועז, מפירות ארץ ישראל של יצירתו. השיקולים ההלכתיים, המתודולוגיה והשפה של הספר מבטאים כולם גאולה ועצמאות.

אצל מרבית פוסקי הדור הבירור ההלכתי הוא כלי למתן מענה לבעיות המציאות ולהתמודדות הלכתית-יהודית ראויה עם אתגרי השעה. רמ"פ, מנגד, ביכר דרך אחרת. דיוניו ההלכתיים ברמת הכלל נועדו לבסס מתודה הלכתית חדשה שתכליתה הקניית ערכים והתוויית דרך רוחנית וחזון הלכתי עתידי. כבר עבודת הדוקטור שכתב באוניברסיטת פירנצה (1925) הניחה את היסודות למאמציו הבלתי נלאים להבין את המנהג הארצישראלי הקדמון בכל הנוגע להשפעת התורה על חיי החומר בארץ ישראל, וכן לעמוד על שורשי המנהגים והמסורות הקדומות שנשתמרו בתעודות מאותה עת.

בחקירה ההלכתית ובעיון במקורות ההלכה ראה רמ"פ הזדמנות לאתר את שורשי ההנהגות הכלל-ישראליות של עידן הריבונות הנשכח, מתוך שאיפה להחיותן מחדש במסגרת מלכות בית דוד המתחדשת לנגד עיניו, היא מדינת ישראל. רמ"פ נמנע מלדון בשאלות הקשורות במציאות החיים המודרנית, בענפי הטכנולוגיה, הרפואה ובתמורות אחרות שהעולם המודרני זימן, אלא מיקד את עיונו בהשפעה הדרמטית של תחיית ישראל בארצם על תפקידה של ההלכה.

ד"ר יצחק הרשקוביץ הוא מרצה בכיר במחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן. מחקריו בוחנים את ההגות הרבנית המודרנית תוך שימת דגש על הציונות הדתית, תגובות דתיות לשואה ופילוסופיה של ההלכה

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה

מק"ט:  110-20334 ISBN:  978-965-226-610-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  278 משקל:  500 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   06/2022 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

הקדמה 5

מבוא 7

א. ביוגרפיה 7; ב. כתיבה תורנית 17 ; ג. ספרייתו של רמ״פ 20 ; ד. רמ״פ כפוסק וכמנהיג 22

פרק ראשון: דמותו ההלכתית של רמ״פ 25

א. הקדמה 25 ; ב. בין אנטינומיאניזם לרה־נומיאניזם 38 ; ג. הלכה משיחית לא אסכטולוגית ו"לא אשלייתית" 50 ; ד. שימוש במקורות ראשיים ושניוניים 52 : 1. תוספתא 52 ; 2. מדרשי אגדה 61 ; 3. מקורות מתקופת הראשונים 63 ; 4. ר' יואל סירקש — הב"ח 66 ; 5. ר' צבי הירש חיות 68 ; ה. סגנון וניסוח — בין צורה למהות 72 ; ו. המבנה הספרותי של תשובות רמ"פ 74 ; ז. תחומים פורצי דרך ותחומים שגרתיים 80 ; ח. כוח ההיתר מול כוח ההחמרה 82 ; ט. רמ"פ כפוסק משיחי: בין "משיחיות לקראת" ל"משיחיות לנוכח" 85

פרק שני: עצמאות הלכתית במשנת רמ״פ 93

א. הקדמה 93 ; ב. רמ"פ ושיעור קומתו התורני 95 ; ג. דרשות עצמאיות מהכתובים 99 ; ד. סברות חדשניות בהבנת מקורות ההלכה 108 ; ה. סיכום 114

פרק שלישי: תלמודה של ארץ ישראל בתורת רמ״פ 116

א. הקדמה 116 ; ב. התלמוד הירושלמי אצל רמ"פ: ממקור למקור־על 117 ; ג. התלמוד הירושלמי אצל הראי"ה קוק ואצל רמ"פ 129 ; ד. סיכום 137

פרק רביעי: המקדש כמקור הלכתי ורעיוני בתורת רמ״פ 139

א. הקדמה 139 ; ב. המקדש והמציאות הישראלית 140 ; ג. מנהגי המקדש וזכר למקדש כמקור הלכתי מחודש 145 ; ד. סיכום: מזיכרון למעשה 151

פרק חמישי: שואה ותקומה במשנת רמ״פ 154

א. רמ"פ ותגובתו הדתית לשואה: תאולוגיה של מחאה? 154 ; ב. "לולא האמנתי" — מודל של אמונה מתוך הכלה 161 ; ג. "ליל שִמורים, עם שִמורים" 167 ; ד. "בית מרדכי" — שואה ותקומה 171 ; ה. תודעת השואה היומיומית 179 ; ו. סיכום 182

פרק שישי: רמ״פ וחכמי דורו: עיון הלכתי משווה 184

א. הקדמה 184 ; ב. נשיא המדינה בהלכה — עמדת הרב ישראלי 186 ; ג. דעת רמ"פ על נשיא המדינה 188 ; ד. רח"ד הלוי על נשיא המדינה, והערותיו על רמ"פ 192 ; ה. הריא"ה הרצוג והר"מ ראטה על נשיא המדינה 194 ; ו. רמ"פ מול חכמי דורו ביחס לבית המשפט הישראלי 197 ; ז. הכניסה להר הבית בזמן הזה — בין רמ"פ לחכמי דורו 204 ; ח. יחסו של רמ"פ ליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות 207 ; ט. סיכום 211

אפילוג 212

דברי חתימה מאת לאה נעמי פוגלמן־גולדפלד 217

נספח תמונות ומסמכים 225

רשימת מקורות 233

א. כתבי הרב ד"ר מרדכי פוגלמן 233 : ספרים 233 ; מאמרים תורניים 233 ; מחקרים אקדמיים 236 ; רשימות עיתונאיות, ספרותיות ושירה 236 ; הספדים 240 ; על אודותיו 241 ; ב. רשימת מקורות כללית 242 : ספרות מקור רבנית 242 ; ספרי יסוד 242 ; ספרות רבנית 242 ; ספרות מחקר וספרות כללית 247 ; כתבות עיתונאיות בעילום שם מחברן 257 ; מאגרי מידע מקוונים 258

מפתח 259