0
הטלת גורל, אלוהים ואדם במסורת היהודית

הטלת גורל, אלוהים ואדם במסורת היהודית
מן המקרא ועד שלהי הרנסנס
שרגא בר און

הספר חושף את השימושים המגוונים בהטלות גורל במסורת היהודית מתקופת המקרא ועד שלהי הרנסנס ומנתח אותם. הגורלות שימשו לניחוש והגדת עתידות, לנחלת הארץ ולהנחלת ירושה, לצרכי פולחן, למינוי לתפקידים רשמיים ולמשחק.

חלקו הראשון של הספר מגדיר את הטלת הגורל כפעולה ערומה שניתנת לארבעה פירושים עקרוניים שונים: פירוש רציונלי, פירוש מנטי, פירוש פסיכולוגי ופירוש משחקי. חלק זה מעמיד מערכת מושגית לבחינת השימוש בגורלות המופיעה במקורות ההיסטוריים. חלקו השני של הספר סוקר מקורות ופרשיות היסטוריות בהם השתמשו בגורל לצרכים שונים. כך נפרסים בספר תפיסות עולם שונות וויכוחים רחבים שניתלו בהטלת הגורל לאורך ההיסטוריה היהודית.

לתוכן העניינים

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20293 ISBN:  978-965-226-442-8 שפה:  עברית מספר עמודים:  472 משקל:  800 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   03/2020 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

שלמי תודה           9

מבוא      13

פרק ראשון: ארבע מערכות של צידוקים לשימוש בגורל       19

הצידוק הרציונלי 21; הצידוק המנטי 42; הצידוק המשחקי 54; הצידוק הפסיכולוגי 75; היחס בין מערכות הצידוקים השונות להטלת גורלות 80

פרק שני: הפולמוס על גורלות הנחש במסורת היהודית       83

נוכחותו הקבועה של הנחש במסורת היהודית 84; נחש גורלות במקרא: לכידת עכן ושאול 87; אורים ותומים — הגורל כמוסד כוהני 96; הגורל בידי גויים והדיוטות 105; ‘ולא קסם בישראל’ — ההסתייגות מן הגורל במקרא 107; גורלות ניחוש בתר־מקראיים: הגורל בתרבות בית שני 118; הפולמוס על גורלות משפט ביהדות הבית השני — מקומראן לחז”ל 121; הוויכוח על איסור הקסם: מחז”ל לימי הביניים 143; הוויכוח בימי הביניים על הגדרת נחש הגורלות כקסם 148; ‘כי בגורלות חפצת’ — מגורלות פיזיים לגורלות טקסטואליים 164; ביבליומנטיקה בתרבות היהודית 183

פרק שלישי: בחירי גורל   200

גורלות מלחמה ומוות במקרא 200; גורלות מוות בימי הבית השני: יוסף בן מתתיהו 204; הפולמוס על מינויי גורל פוליטיים וכוהניים בימי הבית השני 213; הגורלות הכוהניים בעיני חז”ל 231; הפולמוס על גורלות בנצרות הקדומה 246; אל מטיל גורלות בספרות הבית השני 252; בחירת ישראל בגורל והוויכוח הבין־דתי בשלהי העת העתיקה 263

פרק רביעי: חלוקת טובין בגורל    280

הגורל בין קודש לחול במקרא — חלוקת טובין והנחלת הארץ 280; מארץ כנען לארץ ישראל — מיתוס החלוקה בגורל לבני נח בספרות בית שני 300; בין רב למעט — הפרשנות האלגורית לגורל הנחלה בקומראן ואצל יוספוס 308; בין רב למעט — גורלות הנחלה בין רציונליזם למנטיקה בחז”ל 321; ‘העובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות’ — תשובת גאון ארץ ישראלי 330

פרק חמישי: ‘גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל’ — גורלות יום הכיפורים       334

הדקדוק הטקסי של יום הכיפורים — בין רציונליזם, מנטיקה ומשחק 334; ‘ואם לא הגריל — כשר’: הסתייגות מגורלות יום הכיפורים בחז”ל 356; בין גורל צדיק וגורל בליעל — על המשמעות הסמלית של גורלות יום הכיפורים 358

פרק שישי: שחוק הגורל  371

‘פור הוא הגורל’ — הגורל במגילת אסתר 371; ‘המשחק בקוביה’ — היחס להימורים בספרות הרבנית 374; ר’ יהודה אריה מודינה דה ונציה — היהודי המצחק 387

סיכום: גלגוליו של גורל      397

רשימת ספרות וקיצורים    402

מפתח מקורות     448