0
ייעודה של אוניברסיטה דתית

ייעודה של אוניברסיטה דתית
בעריכת: יהודה פרידלנדר, יעקב עירם, שמעון אוחיון

הקובץ שלפנינו מבוסס בעיקרו על הרצאות שנישאו בכנס "יעודה של אוניברסיטה דתית", אשר התקיימה במלאת יובל לאוניברסיטת בר-אילן, אשר עם ייסודה חרתה על דגלה את הסיסמה "תורה ומדע".
הכנס שימש במובנים רבים שיאו של תהליך פנימי של דיונים עקרוניים אשר נועדו לברר וללבן שני נושאים מרכזיים בהווייתה של אוניברסיטת בר-אילן: זהותה הדתית, ודרכה האקדמית. המרצים בכנס זה הכינו את מאמריהם לדפוס, ומעט מן המאמרים הוזמנו על ידי העורכים.
הקובץ מלבן את מעמדה של אוניברסיטה דתית מן הפרט אל הכלל. הוא פותח בניתוח סוגיות שונות הנוגעות במישרין להווייתה הדתית של אוניברסיטת בר-אילן, ומסיים בדיונים במעמדה של אוניברסיטה דתית בכלל על פי דגמים של אוניברסיטאות דתיות אחרות. הקובץ נחלק אפוא לשניים:
חלקו הראשון כולל מחקרים הדנים בבר-אילן כפרדיגמה של אוניברסיטה דתית. מחקרים אלה דנים בהיבטים ההיסטורי, החינוכי, המשפטי והתרבותי של כינון בר-אילן ושל האתוס שלה. אחדים מהם בוחנים את התממשותו של דגם בר-אילן בתחומים ספציפיים אך מייצגים: הוראת תנ"ך ומגדר. שני התחומים הללו אף מייצגים את הישן והחדש.
חלקו השני של הקובץ מכיל מחקרים העוסקים בדגמים של אוניברסיטאות דתיות בעולם.

מק"ט:  110-10660 ISBN:  978-965-226-439-8 שפה:  עברית;אנגלית מספר עמודים:  312 משקל:  750 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   07/2013 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים