0
חכמי המשנה והתלמוד

חכמי המשנה והתלמוד
הגותם פועלם ומנהיגותם
משה בר

.

אסופת המאמרים המוגשת בזה כוללת חלק ממאמריו של פרופ' משה בר ז''ל שנתפרסמו בחייו. במחקריו הוא דן בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל. הוא היה מחשובי החוקרים של תקופה זו ותרומתו רבה להבנת התהליכים ההיסטוריים בתקופה הנידונה. הנושאים המרכזיים שהעסיקו את פרופ' בר במחקריו היו קשורים בחקר ההנהגה והחברה במרכזים היהודיים בארץ ישראל ובגולת בבל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. הוא דן גם בשאלות היסטוריות אחרות הנוגעות בתולדות התקופה. תרומתו המדעית רבת פנים היא, והוא סלל דרכים חדשות במחקר, תוך שהוא מסתמך על חוקרים שקדמו לו, ומשלב בעבודתו את תפיסתו החברתית המיוחדת.
לחקר הנהגת יהודי בבל הוא ייחד את עבודת הדוקטור שלו ושני ספרי מחקר: ''ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד'' (דביר, תל אביב תש''ל), ספר שזיכה אותו בפרס בן צבי ;ו''אמוראי בבל, פרקים בחיי הכלכלה'' (הוצאת אוניברסיטת בר- אילן תשל''ה).

לצפייה דיגיטלית כותר

מק"ט:  110-20163 ISBN:  978-965-226-397-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  498 משקל:  1000 גרם גודל:  17x24 ס"מ תאריך:   12/2010 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים