0
בקורת ופרשנות 43

בקורת ופרשנות 43
על הסף: לימינליות בספרות ובתרבות - גיליון ליובלו של יהודה פרידלנדר
בעריכת: תמר וולף-מונזון

בחוברת זו נבחנים היבטים שונים של מצבי גבול גאוגרפיים, אנתרופולוגיים ותרבותיים ומפגשים בין תרבויות, מחוץ לטריטוריה של הספרות העברית ובתוכה. המיצוב החברתי-תרבותי הסיפי מצטייר כאן במגוון אפשרויותיו, כמצב של אמביוולנטיות ושל עמימות, אך באותה עת גם כמקור של הפריה, המתאפשרת מתוך ניעות מתמדת אל האחֵר והימצאות בו-זמנית בטריטוריות תרבותיות שונות. לצד המושג ''לימינליות'' מתבררות אפשרויות שונות לגילומיו של המושג ''צדק פואטי'' , מהיבטיו החברתיים, הפילוסופיים, המוסריים והפואטיים.
החוברת מוקדשת בהוקרה עמוקה לפרופ' יהודה פרידלנדר ליובלו השבעים, ומגוון פרספקטיבות המחקר הכלולות בה משקפות את פועלו הרוחני של בעל היובל

מק"ט:  110-10599 ISSN:  0084-9456 שפה:  עברית מספר עמודים:  410 משקל:  600 גרם גודל:  15X22 ס"מ תאריך:   07/2010 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים