0
יומרה ומעש

יומרה ומעש
המזרחי בפולין בין שתי מלחמות עולם
אסף קניאל

בשנים שבין שתי מלחמות העולם עמדה תנועת המזרחי בפולין בפני אתגר גדול שטמן בחובו גם הבטחה. אופייה המסורתי של החברה היהודית בפולין ונטיותיה הלאומיות בישרו על אהדתה הטבעית לציונות בכלל ולמזרחי בפרט. אכן, בראשית התקופה התיימרה התנועה להיות הכוח המוביל בחברה האורתודוקסית ובתנועה הציונית. היא ביקשה להביא לעלייתם ארצה של המוני 'בעליבתים' וחלוצים אורתודוקסים ולהשפיע על דמותו המתעצבת של היישוב בארץ ישראל. היא אף ניסתה ליטול חלק מרכזי בעיצוב דמותן של הקהילות היהודיות בפולין ופעלה להפצת מסר חינוכי וחברתי שעיקרו שמירת המסורת, תוך התמודדות יצירתית עם אתגרי המודרנה.

ספר זה עומד על יומרותיה-תקוותיה של התנועה ומצביע על הפער בינן לבין הישגיה בפועל, תוך התייחסות למגוון הגורמים שהשפיעו על כך, החל בגורמים פנימיים כהתנהלות מוסדות המזרחי, הנהגתה וחבריה וכלה בגורמים חיצוניים כהתפוררות החברה המסורתית, ההתנגדות האורתודוקסית לציונות, אפשרויות הקליטה בארץ ישראל ויחסם של שלטונות פולין ליהודים.

הספר מצייר תמונה חיה של המזרחי ושל תנועות הבת שלה על רקע הימצאות התנועה וחבריה בצומת דרכים רעיוני וחברתי, בו היה עליהם להתמודד עם מגמות של מודרניזציה ואקולטורציה מחד ועם מגמות שמרניות מאידך, ולתמרן בין ציונים חילונים לבין האורתודוקסיה האנטי ציונית. בהקשר זה, נבחן מקומה של תנועת המזרחי כגורם המוביל תמורות חברתיות או מובל על ידן, ומתוארת דמותה האנושית, המפתיעה ברבגוניותה, על מאפייניה התרבותיים, הדתיים והחברתיים.

משתתף במבצע שבוע הספר - מבחר פרסומים ב40% הנחה

מק"ט:  110-20169 ISBN:  978-965-226-379-7 שפה:  עברית מספר עמודים:  376 משקל:  1000 גרם תאריך:   05/2011 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים