0
Agnon and Germany

Agnon and Germany
The Presence of the German World in the Writings of S. Y. Agnon
בעריכת: הלל ויס, הנס יורגן בקר

הספר כולל מחקרים על תקופת יצירתו של עגנון בזמן מגוריו בגרמניה בשנים 1913-1924 שבה הגיעה יצירתו למעמדה הקלאסי ומחקרים על מקומו של העולם הגרמני בכלל יצירתו כמו בנובלות על מלחמת העולם הראשונה וברומן 'שירה', לרבות גלגולו ונוכחותו של העולם הגרמני בהתמודדות עם השואה ביצירת עגנון. המחקרים שבספר מהווים חלק ממחקר שנעשה בתמיכת קרן G.I.F קרן גרמניה ישראל. מחצית מהמחקרים משקפים את עבודת החוקרים הגרמניים ומחצית את הקבוצה הישראלית.

לצפייה דיגיטלית ebook

מק"ט:  110-20155 ISBN:  978-965-226-368-1 שפה:  עברית מספר עמודים:  472 משקל:  900 גרם תאריך:   05/2010 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים