0
יש סדר למקרא

יש סדר למקרא
חז''ל ופרשני ימי הביניים על מוקדם ומאוחר בתורה
יצחק גוטליב

הספר מבקש להבהיר את השיטות השונות של גדולי המפרשים רש''י, ראב''ע ורמב''ן לשאלת סדר התורה על רקע המסורת המדרשית שקדמה להם. לכאורה נוקט ספר התורה סדר כרונולוגי, אך עיון מדוקדק מגלה לא מעט סטיות מקו זה. תגובה אחת בתלמוד ובמדרש היא הקביעה 'שאין מוקדם ומאוחר בתורה'. כלל זה הורחב ויושם גם במקומות שלא הייתה בעיה בסדר הנתון וכך קיבל הביטוי את המשמעות בלשוננו, שאין סדר כלל. במקרים אחרים של חוסר רצף שאלו חז''ל 'למה נסמכה' פרשה מסוימת למקומה. תשובתם הייתה על פי רוב בדרך הדרש: הם קישרו בין שני סיפורים או פסוקים סמוכים, אף אם לא היה בסיס לכך בטקסט, כדי להפיק לקח מוסרי. אבל כבר בספרות חז''ל ניתן להבחין בהתייחסויות אחרות לשאלת סדר התורה. מצוידים בתובנות אלה, פנו פרשני ימי הביניים להסביר את מיקום הפרשה באמצעות קשר ענייני, רעיוני או ספרותי לפרשות ולפסוקים הסמוכים אליה. ניסיונות אלה הביאו אותם למודעות חדשה באשר לסדר התורה.
הספר מכיל את מאות מקרי הסמיכות ומקרי 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' בפירושי רש''י, אבן עזרא ורמב''ן לתורה שהמחבר אסף ובדק על רקע המקרים שהובאו בתלמוד ובמדרש. מתוארים בו דרכו של כל פרשן, התמודדותו עם המסורת המדרשית ועם הפרשנים שקדמו לו ועקרונות הסידור שעולים מתוך שלל הדוגמות.

בשיתוף עם הוצאת ספרים ע''ש י''ל מאגנס

מק"ט:  110-10582 ISBN:  978-965-226-389-6 שפה:  עברית מספר עמודים:  480 משקל:  900 גרם תאריך:   03/2009 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

בתכנית 'אור נעים', בהנחיית אבינעם מאיר: בקישור זה.

ספרים דומים