0
שבייה ופדות בחברה היהודית בארצות הים התיכון (1391 - 1830)

שבייה ופדות בחברה היהודית בארצות הים התיכון (1391 - 1830)
אליעזר בשן

זכה בפרס למחשבת הציונות הדתית - פרס התנועה לזכר השר חיים משה שפירא
תשמ''ב.

הספר מגולל פרשה מופלאה של סולידריות יהודית שבאה לידי גילוי עליון בשחרור שבויים ובני ערובה. המוני יהודים נפלו בשבי במלחמות הארוכות שניטשו בין מדינות הים התיכון ובמעשי שוד ימי ויבשתי במאות ה- 19-14, והיו קורבן לסחר בנפשות. השובים תבעו הון עתק תמורת שחרור היהודים, ואישים וקהילות נחלצו לפדיון השבויים ולשיקומם, ונוצר שיתוף פעולה בין-קהילתי לגיוס דמי הכופר.
המחבר סוקר היבטים שונים של הנושא: השפעות השבייה על חיי הפרט, המשפחה, הכלכלה, העלייה לארץ וכן חלקם של היהודים בפדיון נוכרים.
המחקר נכתב בהיקף היסטורי נרחב, אשר עד כה טרם יצא לאור כדוגמתו, והוא מבוסס על מקורות חיצוניים ויהודיים בדפוס ובכתבי יד, חלקם מתפרסמים לראשונה בנספחים.

מק"ט:  110-10124 שפה:  עברית גודל:  17X25 ס"מ תאריך:   01/1978 מוציא לאור:  הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

ספרים דומים