0

תמר וולף-מונזון

שם פרטי: תמר שם משפחה: וולף-מונזון

מחקריה של פרופ' תמר וולף-מונזון מתמקדים בשירה שנכתבה במחצית הראשונה של המאה העשרים; מתוך מעקב אחר תהליכים היסטוריים; סוציו-ספרותיים; תרבותיים ולשוניים; והשפעותיהם על גיבוש הביוגרפיה הרוחנית של יוצרים ועל עיצוב מאפייניה הפואטיים של עבודתם הספרותית. כתבה מחקרים רבים אודות שירתו של אורי צבי גרינברג והזיקה בינה לבן כתיבתו הפובליציסטית; בתחום אמצעי הארגון הלשוניים של הטקסט; אך גם כתופעה תרבותית-אסתטית רחבה יותר. עורכת ביחד עם פרופ' אבידב ליפסקר את סדרת המחקרים והתעודות על אורי צבי גרינברג; הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן. משמשת עורכת אחראית של כתב העת 'בקורת ופרשנות'. מייסדת ומנהלת של ארכיון המשורר יעקב אורלנד. בשנת 2016 יצא לאור ספרה המונוגרפי בהיר וגבוה כזמר - יעקב אורלנד: פואטיקה; היסטוריה; תרבות (מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות); המברר את מקומו של יעקב אורלנד ואת רישומו על מפת התרבות הישראלית בין יישוב למדינה; מתוך קֶשֶב לתדרים השונים בהם יצר – בשירה הלירית; בשירי הזמר; בתרגומים; בדרמה ובכתיבה המסאית – ומתוך מעקב אחר הדיאלוג התוך-טקסטואלי המתקיים בין יצירותיו בז'אנרים השונים. פרופ' תמר וולף-מונזון כיהנה כראש המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן בשנים 2014-2012.