0

שלום אלבק

שם פרטי: שלום שם משפחה: אלבק

פרופ' שלום אלבק; משפטן; היסטוריון ומלומד בתלמוד שימש כפרופסור לתלמוד ולמשפט עברי באוניברסיטת בר-אילן; וכבעל הקתדרה למשפט עברי על שם הרב הראשי ליהודי בריטניה יעקובוביץ; כמו כן היה בעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה זו. פרופסור אלבק למד תורה אצל אביו; חנוך אלבק; מגדולי המלומדים ביהדות בדור הקודם; והוא מוסמך לתלמוד להיסטוריה ולמשפטים של האוניברסיטה העברית ובעל תואר דוקטור שלה.היה פרופסור אורח באוניברסיטת ייל בארצות הברית; ובתחילת דרכו היה מרצה בסמינר התיאולוגי היהודי בני יורק. פרסם ספרים רבים בתחום המשפט התלמודי ; ביניהם : ''פשר דיני הנזיקין בתלמוד'' תשכ''ה; ''דיני הממונות בתלמוד'' תשל''ו; ''בתי הדין בימי התלמוד'' תשמ''א; הדפסה שנייה תשמ''ז; ''הראיות בדיני התלמוד'' תשמ''ז ; ''מבוא למשפט העברי בימי התלמוד'' תשנ''ט; "יסודות דיני הנישואין בתלמוד" תש"ע; "מחקרים בהלכה ובתולדותיה" תשע"ב; ן" Introduction to Jewish Law in Talmudic Times" שבעה ראו אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.