0

רוני מירון

שם פרטי: רוני שם משפחה: מירון

ד''ר רוני מירוןהמחלקה לפילוסופיה והמחלקה ללימודי פרשנות ותרבותביוגרפיה אקדמית2002 דוקטור לפילוסופיה; אוניברסיטת בר-אילן1996 תחילת עבודה באוניברסיטת בר-אילן במחלקה ללימודי יסוד ביהדות.2002 הוראה במחלקה לפילוסופיה.2003 הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות.תחומי עיסוק פילוסופייםתחום המחקר העיקרי של ד''ר רוני מירון הוא פילוסופיה קונטיננטאלית תוך דגש על הגרמנית: אקסיסטנציאליזם; פנומנולוגיה; אידיאליזם והרמנויטיקה. כמו כן גם פילוסופיה יהודית מודרנית. נושא עבודת הדוקטורט שלה היה '''מהעצמיות אל הטרנסצנדנציה' התפתחות התודעה המטאפיזית בהגותו של קרל יאספרס. לאחר סיום עבודת הדוקטור היא זכתה למיגת מינרווה מטעם 'הקרן ע''ש מקס פלנק'' ויצאה להשתלמות פוסט-דוקטורלית בגרמניה. במסגרת זו שהתה באוניברסיטת פרנקפורט [2002] ובאוניברסיטת מינכן [2003]. שם עסקה בפרשנויות מטאפיזיות לפנומנולוגיה של הוסרל; תוך דגש על עבודתה של הדוויג קונרד-מרטיוס. בימים אלה היא עוסקת בכתיבת ספר שינתח את הביקורת המטאפיזית על הפנומנולוגיה ההוסרליאנית כפי שגובשה בכתביה של קונרד-מרטיוס. מטרתו של ספר זה לחשוף את האפשרויות המטאפיזיות הגלומות בפילוסופיה הפנומנולוגית.