0

מרים שמידע

שם פרטי: מרים שם משפחה: שמידע

פרופ' מרים שמידע היתה בעבר מנהלת בית-הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן. פרסמה מחקרים רבים בעיתונות המקצועית-החינוכית בארץ ובחו''ל בנושאים הקשורים למערכות הפורמליות והבלתי פורמליות; של החינוך העל-יסודי.